Centrum společnosti Drop In se bude stěhovat

Centrum metadonové substituce obecně prospěšné společnosti Drop In se bude stěhovat do nových prostorů. Definitivně tak skončí v ulici Ve Smečkách. Nové sídlo bude mít v areálu Nemocnice Na Bulovce. Aby organizace stihla připravit své nové prostory a mohla se přestěhovat bez přerušení činnosti, rozhodla Rada MČ Praha 1 o prodloužení výpovědní lhůty z nebytových prostorů Ve Smečkách o čtyři měsíce.

„Pan doktor Presl nás v pondělí 16. dubna požádal o prodloužení výpovědní lhůty, aby Drop In stihl uzavřít svoji činnost Ve Smečkách, připravit nové prostory v Nemocnici Na Bulovce a v klidu se přestěhovat, aniž by bylo třeba přerušit činnost metadonového centra,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Městská část Praha 1 totiž před devíti měsíci vypověděla Drop In, o.p.s. nájemní smlouvu na prostory v ulici Ve Smečkách a výpovědní lhůta vyprší 30. dubna. „Činnost této neziskové organizace je bezpochyby velmi záslužná, ale díky jejímu Centru metadonové substituce se do Prahy 1 stahují narkomani z celé Prahy i jiných míst. Centrum navíc sídlí v blízkosti mateřské školy,“ popsal základní důvody ukončení nájemního vztahu starosta Lomecký a dodal, že výpovědí chtěla jeho městská část dát také jasně najevo, že je problém nutné řešit a že se netýká jenom Prahy 1. A to se podařilo: Centrum metadonové substituce bude přestěhováno do mnohem vhodnějších prostorů v areálu Nemocnice Na Bulovce.
 
„Na mé schůzce s panem doktorem Preslem jsme se oba shodli, že činnost Centra metadonové substituce i celé organizace Drop In je velmi přínosná, ale umístění Ve Smečkách bylo nevhodné,“ řekl Oldřich Lomecký a zdůraznil, že na postoji Městské části Praha 1 se nic nemění. „Praha 1 nemůže sama řešit problematiku drogově závislých či lidí bez domova. Je třeba k ní přistupovat komplexně, za účasti ostatních městských částí a Hlavního města Prahy. Dosud dopady těchto negativních jevů zhoršují životní podmínky zejména občanů naší městské části, a to je nepřípustné,“ uzavřel starosta Prahy 1.