Druhá etapa projektu Ecocity Malešice prošla úspěšně kolaudací

Developerská společnost JRD v těchto dnech zkolaudovala druhou etapu energeticky úsporného projektu Ecocity Malešice, která se skládá ze tří samostatných budov s celkem 66 úspornými a zdravými byty.   

Téměř vyprodaný projekt se těší nejen velkému zájmu klientů, ale také odborné veřejnosti. V nedávné době zde proběhla mezinárodní exkurze, která byla součástí prvního kurzu programu Train the Trainers. Ten spadá pod projekt Evropské unie PROF/TRAC a je zaměřený na vyškolení lektorů, kteří budou mít následně na starosti implementaci nově vytvořených vzdělávacích programů v jednotlivých zemích a přípravu pilotních kurzů pro odborníky v oboru pasivní výstavby.

Evropští odborníci na energeticky úspornou výstavbu se školili v Ecocity Malešice
Program Train the Trainers probíhá ve formě dvou internetových webinářů a celkem tří mezinárodních kurzů, které se budou kromě České republiky konat také ve Slovinsku a Španělsku. Konečným výstupem každého z nich bude návrh konceptu vzdělávacích programů pro jednotlivé zúčastněné země. Na jeho základě budou školeni další lektoři a posléze také samotní odborníci z řad expertů na technická zařízení budov, architektů a manažerů. Pro přihlášené specialisty budou navíc v rámci tohoto programu zrealizovány pilotní kurzy, jejichž forma a obsah se bude dále aplikovat v ostatních zemích. „Těší nás, že jsme byli zvoleni, abychom zorganizovali první kurz právě v České republice. Již při jeho přípravě jsme se rozhodli navázat spolupráci se zkušeným partnerem, který by dokázal reprezentovat české stavitelství před mezinárodní skupinou odborníků. A vybrali jsme JRD. Tato společnost se nebojí hledání vlastních řešení, o čemž svědčí řada ocenění, která v nedávné době získala. Navíc disponuje širokým portfoliem kvalitních realizovaných projektů, z nichž jsme pro účely exkurze zvolili nedávno dokončenou druhou etapu Ecocity Malešice. Jedná se o konkurenceschopnou stavbu splňující všechna kritéria nízkoenergetické výstavby. Proto jsme ji mohli všem zúčastněným představit jako ukázkový příklad realizace developerského záměru, ve kterém se spojuje realistický pohled na současnou bytovou výstavbu s maximálním využitím moderních prvků a technologií. Ty zajišťují minimální energetickou náročnost při zachování kvalitního vnitřního prostředí,“ konstatuje prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí Katedry technických zařízení budov na Stavební fakultě ČVUT, která celý kurz pořádala.

Ocenění pro JRD
Exkurze do Ecocity Malešice se zúčastnili budoucí lektoři z Dánska, Nizozemí, Španělska, Itálie, Chorvatska, Slovinska a České republiky, kteří projevili velký zájem o použité technologie, materiály a detailní principy fungování energeticky pasivního bytového domu. „Velmi si vážíme toho, že jsme byli zvoleni za partnera lektorského programu, který je součástí rozsáhlého evropského vzdělávacího projektu. Vítáme, že chce vytvořit otevřenou platformu, která povede k součinnosti mezi jednotlivými profesemi v našem oboru a ke vzájemnému sdílení znalostí a zkušeností,“ říká Jan Řežáb a dodává: „Účastníci exkurze otevřeli mnoho zajímavých témat k diskuzi. Řešili jsme koncepci větrání bytového domu, zdroje tepla i využití obnovitelných zdrojů energie, jejichž instalace u budov s téměř nulovou spotřebou energie se stane brzy závaznou, a jejich dopad na ekonomiku projektu. Během prohlídky vzorového bytu se budoucí lektoři nejvíce zajímali o detaily oken a obálky budovy a specialisty TZB velmi zaujal náš pokročilý systém regulace centrálního větrání s rekuperací a lokální dohřev větracího vzduchu. Při plánování exkurze jsme se zaměřili na to, aby si všichni zúčastnění odnesli co nejvíce informací, které budou moci následně zužitkovat při vzdělávání dalších lektorů a specialistů na výstavbu energeticky úsporných budov. A pozitivní ohlasy evropských kolegů nás přesvědčily, že se nám tento cíl podařilo splnit.“ Podnětná exkurze do Ecocity Malešice byla oceněna i certifikátem pro majitele JRD Jana Řežába.

Ecocity Malešice – energeticky úsporný projekt obklopený zelení
Účastníci exkurze velmi ocenili nejen interiér a exteriér budovy, ale také celkové architektonické řešení projektu. To vzniklo ve studiu Podlipný Sladký architekti a představuje soulad městského bydlení s přírodou. Všechny bytové domy v Ecocity Malešice byly stavěny s ohledem na životní prostředí, nízké provozní náklady a zdravé vnitřní prostředí. Navíc jsou vůči sobě orientovány tak, aby si navzájem nestínily a tvořily kompozičně jednotný celek. Plocha mezi nimi je řešena jako volně plynoucí pobytový prostor s parkovou zelení a prvky pro zábavu dětí i dospělých. Zároveň je rozdělena do několika výškových úrovní, které vytváří soukromí předzahrádek.