Právě se nacházíte:

Informace pro řídiče

Magistrát hlavního města Prahy upozorňuje pražské řidiče (občany ČR s trvalým pobytem nebo cizince s přechodným pobytem na území hl.m. Prahy), že podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. 1. 1994 do 31. 12 .2000 povinni tyto řidičské průkazy vyměnit do 31. 12. 2010

Magistrát hlavního města Prahy upozorňuje pražské řidiče (občany ČR s trvalým pobytem nebo cizince s přechodným pobytem na území hl.m. Prahy), že podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. 1. 1994 do 31. 12 .2000 povinni tyto řidičské průkazy vyměnit do 31. 12. 2010
Vzhledem k tomu, že k výměně zbývá cca 100 000 řidičských průkazů, vyzývá Magistrát hl. m. Prahy držitele těchto starších typů řidičských průkazů, aby výměnu neodkládali na poslední chvíli, ale řešili ji průběžně již v současné době a zamezili tak dlouhým frontám, které by koncem tohoto roku nutně musely nastat.
Žádost o výměnu řidičského průkazu je nutno osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě plné moci podat registru řidičů Magistrátu hl. m. Prahy v Praze 1, Jungmannova 35/29.
Úřední doba: pondělí – čtvrtek 7.00 – 20.00 hodin.