Made Ready společnosti si můžete ihned zařídit od Easy Support s.r.o.

-

Společníkem či akcionářem se stanete do hodiny zakoupením obchodního podílu nebo akcií společnosti, podnikat můžete ihned, základní kapitál je splacen v plné výši.

Existence společnosti

Veškeré námi nabízené ready made společnosti s.r.o. a a.s. naleznete v seznamu společností, které jsou již zapsané v obchodním rejstříku.

Základní kapitál

U všech společnosti byl základní kapitál splacen v plné výši (s.r.o. 200.000,-- Kč, a.s. 2.000.000,-- Kč), který lze dle požadavku klienta libovolně navýšit. Klient finanční zdroje nepotřebuje.

Bezpečnost

Zakoupení firmy je zcela bezpečné vzhledem k tomu že společnost nevykazuje žádnou ekonomickou aktivitu, nezačala podnikat. Důkazem takovéhoto stavu je čestné prohlášení statutárního orgánu, který prohlašuje, že společnost nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost a nevznikly jí tímto žádné závazky, mimo závazků na úhradu vstupních nákladů, které byly řádně a včas vypořádány. Dále prohlašuje, že společnost nebyla zavázaná z titulu směnky nebo jakéhokoliv cenného papíru .

Výhody

Vyvarujete se tak možných chyb při zakládání společnosti, nezanedbatelná je i úspora času. Základní kapitál je plně splacen, vše řídíte z pohodlí svého domova - nemusíte „běhat“ po úřadech.

Harmonogram úkonů při prodeji firmy – zajišťuje EASY SUPPORT, s.r.o.

  1. Přípravná fáze - klient sděluje své požadavky
  2. Sepsání smlouvy o převodu obchodního podílu, případně akcií společnosti - stáváte se majitelem společnosti - tímto okamžikem můžete začít podnikat
  3. Příprava podkladů a uspořádáni valné hromady za účelem realizace změn v převáděné společnosti
  4. Nejčastější změny : názvu společnosti, sídla společnosti, libovolný počet statutárních orgánů, rozšíření předmětů činnosti, převod na jakýkoliv počet společníků/ akcionářů
  5. Součinnost při vyřizování živnostenských listů, případně koncesních listin
  6. Sepsání a podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku na příslušný soud
  7. Předání kompletní dokumentace a vypracování aktuální zakladatelské listiny či společenské smlouvy
  8. Tímto okamžikem můžete začít pracovat na Vašem budoucím úspěchu

 

Více najdete na www.easysupport.cz