Na stanici metra Národní třída byl zprovozněn bezbariérový přístup

V pátek 6. května 2011 proběhlo slavnostní zprovoznění dvou výtahů, které zajišťují z ulice Magdaleny Rettigové přístup do stanice metra Národní třída a jsou určeny zvláště pro vozíčkáře a rodiče s kočárky.

„Jménem Městské části Praha 1 děkuji všem, kteří se podíleli na projektu i finální realizaci výtahů, které jsou teď nejkratší cestou na nástupiště stanice Národní třída,“ řekl 1. zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek, který připomněl, že první městská část zároveň vytvořila naváděcí informační systém, jenž usnadňuje přístup k výtahům.

Vedle něj se slavnostního zprovoznění zúčastnili mimo jiné primátor Bohuslav Svoboda, jeho 1. náměstek Karel Březina a ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Martin Dvořák. Ten ve svém vystoupení zdůraznil obtížnost stavby, způsobenou značným množstvím pozůstatků dávného osídlení lokality. „Doslova každý metr zeminy jsme tak museli ve spolupráci s archeology kontrolovat,“ dodal Dvořák.

První náměstek primátora Březina řekl, že Národní třída je po Hájích druhou stanicí, která byla letos vybavena bezbariérovým přístupem. V současnosti je tak 36 stanic metra (z celkového počtu 57) bezbariérově přístupných.

Stanice Národní třída je tedy nyní obsluhována dvojicí na sebe navazujících výtahů. Každý má hmotnost 1 200 kilogramů, dopravní výška výtahů je v šachtě Š1 28,3 metru, v šachtě Š2 10,92 metru a v jednom směru by mělo být přepraveno až 720 osob za hodinu.

Zásadní podmínkou projektu bylo, aby nadzemní část výtahu svým vzhledem co nejméně narušovala zadní část sousedícího kostela Nejsvětější Trojice, aby na stěnách objektu nebyly žádné reklamní nosiče a aby okolní komunikace, přiléhající k bezbariérovému výstupu a vstupu do metra, umožňovaly co nejjednodušší pohyb vozíčků a kočárků.

Náklady na stavbu dosáhly výše 185 milionů korun.

www.praha1.cz