Na zlepšení zdravotní péče v regionech půjde z EU 1,2 mld. Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyčlenilo na zkvalitnění zdravotních služeb v regionech více než 1,2 miliardy korun z evropských fondů. Peníze půjdou hlavně na vysoce specializovanou péči v oblastech onkogynekologie a perinatologie, informovala dnes mluvčí ministerstva Veronika Vároši. Žádosti o dotace lze prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podávat od 26. října 2015 do 1. prosince 2017. 

"Díky této výzvě budou podpořeny projekty na pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce specializované péče v onkogynekologii nebo perinatologii. Ty jsou často velice nákladné a tato výzva tak umožní zlepšení kvality těchto zařízení," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). 
    
Podpora je zaměřena na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, jejichž nynější výkonnost neumožňuje dosáhnout standardních parametrů kvality péče. Dále pak by peníze měly jít na zajištění diagnostiky, léčby a záchytu časných stádií onemocnění včetně modernizace diagnostického a terapeutického zázemí. 
    
Dotace je určena výhradně pro konkrétní specializované pracoviště zdravotnického zařízení, nikoliv pro celé zdravotnické zařízení. Příjemci podpory tak mohou být jen Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii. 
    
Podpořené projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosince 2019. Žádosti o dotace budou hodnoceny průběžně podle data přijetí. Bližší informace jsou na webových stránkách IROP. 
    
Do konce měsíce chce ministerstvo, které je řídicím orgánem IROP, vyhlásit výzvy k předkládání projektů ve dvou dalších oblastech. Konkrétně se to týká provozních a animačních výdajů místních akčních skupin a přeměnu sociálních služeb. 
    
Integrovaný regionální operační program nahrazuje v novém programovém období 2014-2020 regionální operační programy, které spadaly pod kraje. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro ČR vyčleněno 4,64 miliardy eur (125,6 miliardy Kč). Program se zaměřuje na dopravní infrastrukturu a obslužnost, sociální problematiku, zdravotnictví, vzdělávání, kulturu, e-government, energetické úspory v bydlení či územní dokumentaci obcí. Cílem mimo jiné je, aby vzniklo 729 kilometrů rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic, 225 kilometrů nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras a 5000 sociálních bytů. Podporu by mělo získat až 1341 vzdělávacích zařízení a 383 sociálních podniků. 
 
zdroj: ČTK