Nabízíme sociálně-právní poradnu

Od pondělí 4. dubna mohou občané první městské části využívat služeb bezplatné sociálně-právní poradny. Ta se nachází v budově Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, a to v kanceláři Zastupitelstva MČ Praha 1 (schodiště v pasáži, vlevo ve směru z Vodičkovy ulice). Otevřená je každé pondělí v době od 13 do 17 hodin.

„Za přítomnosti kvalifikovaného sociálního pracovníka a zkušeného právníka je zde možno konzultovat otázky týkající se oprávněných zájmů a práv klienta, a to například v oblastech pracovně-právních vztahů, rozvodových řízení, dědických řízení či nájemních vztahů. Konzultanti pomohou také s orientací v systému sociálních dávek a služeb,“ vysvětlila zástupkyně starosty Prahy 1 Jana Pařízková, která má na starost sociální problematiku a protidrogovou prevenci.

Poradit se můžete dále v otázkách řešení konkrétní nepříznivé sociální situace, bytové problematiky, deregulace nájemného, umísťování žadatelů do domů s pečovatelskou službou či ohledně dalších specializovaných zařízení a služeb (pečovatelská služba, systém tísňové péče, aktivity pro seniory a podobně) na území Prahy 1.

Po předchozí dohodě je možno využít také odborné finanční poradenství, zaměřené zejména na problematiku finanční gramotnosti – pomoc při řešení finančních problémů, dluhů domácností, splátkových kalendářů, exekucí či pomoc s návrhem na oddlužení. Praha 1 navázala v této oblasti spolupráci s Poradnou při finanční tísni, renomovanou obecně prospěšnou společností, jež se specializuje právě na problematiku dluhů a jejíž konzultanti budou poradenství zajišťovat.

Informace získáte a objednat se můžete na telefonním čísle 221 097 351 – sekretariát Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 1.

www.praha1.cz