Neziskovkám webové stránky zdarma

Projekt Nejen dětem nabízí pomáhajícím organizacím webové stránky zdarma. Je opravdu škoda toho nevyužít. Zvlášť, když víte, že opravdu kvalitní webové stránky nejsou levná záležitost a navíc zdarma je dostat, je opravdová ,,bomba"! A aby toho nebylo málo, jejich součástí je redakční systém, umožňující libovolnou tvorbu stránek, systém TaskPool a symbolický hosting.Stačí jen vyplnit formulář se žádostí a pracovníci IWG se ozvou a domluví další postup. Podrobnější informace o projektu, jeho sponzorem a možnostech zapojení do něho jsou na stránkách Nejen dětem.

Projekt Nejen dětem nabízí pomáhajícím organizacím webové stránky zdarma

Každáorganizace, která pomáhá dětem, lidem v nouzi, starým lidem, zvířatům apodobně, může získat v rámci projektu Nejen dětem od společnostiIWG formou darovací smlouvy webové stránky s profesionálním systémemTaskpool, redakční systém a další služby.

Hodnotařešení, které dětské domovy, charity, dobročinné organizace, zvířecíútulky a další neziskové organizace takto mohou získat, je 96 500korun. Organizace si hradí pouze poplatky za zřízení a udržování svédomény, vše ostatní mají zdarma, včetně webhostingu.

Stačí jen vyplnit formulářse žádostí a pracovníci IWG se ozvou a domluví další postup.Podrobnější informace o projektu, jeho sponzorem a možnostech zapojenído něho jsou na stránkách Nejen dětem.

Projektumožnila podpora společnosti Web2Way, která pro tyto weby poskytla svůjredakční systém a darovala neomezenou licenci, dále společnostiBellman, která darovala multilicenci systému Taskpool a Marktime nařízení celého projektu, a podpora dalších sponzorů a partnerů.

Jediné co nás brzdí je podpora. Internetové portály nás mohou podpořit mediálně, noviny a časopisy také, operátoři mohou aspoň na tento projekt darovat telefoní číslo s kreditem, atd.
Ale doslova každá firma může přispět finančně, a pokud je to proti srsti dávat na tyto projekty peníze, mohou např. přesunout hosting k nám, budeme Vám ho účtovat stejnou částkou jako máte nyní, ale 90% částky padne jako podpora finanční na tento projekt.

Závěrem je stručně: Čím vyšší podpora bude, tím bude tým početnější a tím pomůžete vytvořit více www stránek pro více organizací, a přitom stačí od každého "cokoliv". Bez Vás po půjde také, ale pomaleji, mnohem pomaleji.

Podrobnosti o projektu najdete na www.nejendetem.cz