Právě se nacházíte:

Pozor na smog!

Dne 14. 11. 2011 ve 14 hodin byl na území hlavního města Prahy vyhlášen signál upozornění na možnost výskytu smogu. Upozornění bylo vyhlášeno v důsledku výskytu zvýšených koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v ovzduší, které byly detekovány na několika monitorovacích stanicích.

Důvodem této situace je inverzní zvrstvení atmosféry v oblasti střední Evropy a zhoršené rozptylové podmínky z této situace vyplývající.

Byl překročen zvláštní imisní limit pro signál upozornění pro částice PM10, který je 100 μg/m3.
 
Ve 13 hodin se průměrné 24hodinové koncentrace PM10 pohybovaly na jednotlivých monitorovacích stanicích v rozmezí 80 – 140 μg/m3, přičemž v současné době je na všech stanicích zaznamenán klesající trend koncentrací.
 
Podle aktuální meteorologické předpovědi by měla podobná situace pokračovat i v následujících dnech.
 
Doporučujeme citlivým osobám, zvláště malým dětem, seniorům, osobám se zvýšenou citlivostí ke znečištění ovzduší a s onemocněními cest dýchacích, aby omezily svůj pobyt mimo budovy a větrání vnitřních prostor prováděly krátkodobě.
 
Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci suspendovaných částic PM 10.