Úmrtnost novorozenců i matek při porodu v ČR dlouhodobě klesá

Úmrtnost novorozenců v ČR klesla v letech 2000 až 2013 z 2,1 na 1,2 promile a je jedna z nejnižších v zemích OECD. Klesá i úmrtnost žen v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Je to méně než deset případů na 10.000 narozených dětí, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD). Za negativní označil to, že průměrný věk prvorodiček se od počátku 90. let zvýšil o téměř šest let, a to na zhruba 28 let. 

"Ročně se v ČR narodí při zhruba 105.000 porodů až 107.000 dětí. Kvalita péče o matku a dítě je velmi vysoká a dále se zlepšuje. Česko patří v tomto ohledu mezi nejvyspělejší zdravotnické systémy světa," řekl ministr. 
    
Podotkl, že i vzhledem k těmto úspěchům ho jako lékaře rozčilují snahy aktivistů přestěhovat porody ze špičkově vybavených porodnic do domácího prostředí s představou, že tak rodiče dělají pro své děti to nejlepší. 
    
Síť porodnic pokrývá celé území. V Česku je 94 porodnic, z nich 64 plní standardy Světové zdravotnické organizace (WHO) "porodnice přátelská dětem". Rizikové porody jsou soustředěny do 12 perinatologických a 10 intermediárních center. Přes 78 procent rodiček podstoupí první prenatální kontrolu již v prvních 12 týdnech těhotenství a v dostupnosti této péče je v Česku podle Němečka jedna z nejvyšších mezi vyspělými zeměmi. 
    
Podstatné podle ministra je i to, že výrazně klesá novorozenecká úmrtnost v kategorii novorozenců s nejnižší porodní váhou. "To je podstatné, protože předčasně narozené děti s porodní váhou pod 750 gramů mají riziko novorozenecké úmrtnosti nejvyšší," řekl. 
    
K nepříznivým trendům, k nimž patří stárnutí matek, ministr poznamenal, že se je pravděpodobně jen těžko podaří zvrátit. Nejvyšší průměrný věk matek při narození prvního dítěte je v Praze, 30,9 roku, nejnižší pak na Karlovarsku, 27,1 roku, a na Ústecku, 27,2 roku. 
    
Hodnota obecné plodnosti za poslední tři roky kolísá kolem 43 dětí na 1000 žen, což je významně méně než před rokem 1990. V nejbližším období se předpokládá pokles počtu narozených dětí v důsledku předpokládaného poklesu plodnosti a pokračujícího odsunu porodů do vyššího věku. 
    
Vyšší věk matek s sebou nese vyšší výskyt komplikací v těhotenství a při porodu, celkově se komplikace vyskytnou u více než 14 procent matek. "Proto je potřeba dbát na péči už od časného stádia vývoje plodu, nepodceňovat preventivní prohlídky, nenechávat věci v rukou náhody a jakési domácí péče," shrnul Němeček. 
    
Podle statistik stoupá v Česku počet umělých oplodnění. V roce 2013 provedlo 41 center asistované reprodukce 32.000 léčebných cyklů, z nichž více než třetinu cizinkám. Podíl žen nad 40 let na počtu léčebných cyklů stoupl z 10,7 procenta v roce 2007 na 24,8 procenta v roce 2013. Vývoj souvisí s obecným trendem odkladu rodičovství do vyššího věku. 
 
zdroj: ČTK