Vláda schválila plány na prevenci obezity či podporu pohybu

Na prevenci obezity, správnou výživu, podporu pohybové aktivity či zvládání infekčních nemocí se zaměřuje 13 akčních plánů, jež dnes schválila vláda. ČTK to sdělilo tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví. Plány naplňují Národní strategii Zdraví 2020, jejíž existence podle ministra Svatopluka Němečka (ČSSD) umožňuje čerpat peníze z evropských fondů. 

Celkové minimální náklady jsou předběžně odhadovány na deset miliard korun s tím, že značná část peněz půjde z Evropských strukturálních investičních fondů. Konkrétní naplnění jednotlivých plánů, stejně jako přesné vyčíslení nákladů, bude provedeno ve spolupráci s dalšími ministerstvy, neziskovým a soukromým sektorem, vzdělávacími a výzkumnými institucemi. Národní strategii, která definuje priority ČR v péči o zdraví obyvatel, podpořila vedle vlády Poslanecká sněmovna. 
    
Mezi navrhovanými řešeními je podpora pohybové aktivity ve vzdělávání, zdravotnictví a sociálních službách či podpora sportu pro všechny. Naprostá většina dětí v Česku nyní nemá ani doporučených 60 minut pohybu denně. Češi a Češky také trpí ve zvýšené míře chronickými neinfekčními nemocemi. Pasivní životní styl je jednou z hlavních příčin jejich vzniku. 
    
Jeden z plánů by měl omezit výskyt nemocí, kterým lze předcházet správnou výživou, jako jsou srdečně cévní a nádorová onemocnění, jež nyní patří k hlavním příčinám úmrtí v ČR. Energetická nevyváženost stravy zvyšuje riziko rozvoje obezity, tím i výskyt jmenovaných nemocí. 
    
V prevenci obezity je cílem dalšího akčního plánu motivovat občany, aby upřednostňovali zdravé návyky, a tím předcházeli rozvoji obezity. 
    
Pro zvládání infekčních onemocnění je podle dalšího akčního plánu nutno přizpůsobit zaměření infekčních pracovišť tak, aby byla zároveň zachována základní síť lůžkových infekčních oddělení. Samostatnou problematiku představuje vybudování specializovaného centra pro vysoce nebezpečné nákazy v pražské Nemocnici Bulovka.
 
zdroj: ČTK