Začíná lhůta pro zpochybnění výsledků obecních voleb

Lidé se mohou ode dneška začít obracet na krajské soudy, pokud chtějí zpochybnit výsledky letošních komunálních voleb. Napadnout mohou regulérnost hlasování, výsledek voleb nebo třeba jen zvolení některého z kandidátů na obecní zastupitele. Stížnosti je třeba předložit nejpozději v pátek 24. října.

Návrhy na neplatnost voleb v obci může podat místní volič nebo strana, která v ní kandidovala. Na soud se mohou obrátit v případě podezření, že byl zákon o volbách do zastupitelstev obcí porušen způsobem, který mohl ovlivnit výsledky.
 
Před čtyřmi lety soudy obdržely několik desítek stížností na komunální volby, opakování voleb ale nařídili jen v pěti obcích. Jedním z důvodů bylo nakupování hlasů voličů pro některé kandidující strany, které se letos podle zjištění nevládních organizací opakovalo znovu v severozápadních Čechách a na severní Moravě - například v Ústí na Labem, v Kadani, v Bílině, Českém Těšíně, v Opavě nebo také v Brně.
 
zdroj: ČTK