Byl úspěšně zakončen druhý cyklus kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách

V rámci projektu Profesní vzdělávání v sociálních službách Naděje realizovala a 20. března také zakončila druhý cyklus Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách – program pro třetí věk.

Kurz, který akreditovalo MPSV, se skládal ze 128 hodin výuky a 30 hodin odborné praxe v zařízeních sociálních služeb, celkem účastníci absolvovali 158 hodin. Při splnění 80% docházky, úspěšném složení testu a vypracování závěrečné písemné práce získali absolventi osvědčení, které má celostátní platnost. Některé části cyklu byly ukončeny vypracováním e-learningového testu. Celý kurs úspěšně absolvovalo všech 16 účastníků z různých zařízení, poskytujících sociální služby v českých krajích s výjimkou Prahy.

Realizace kurzu, podobně jako i jeho příprava, byly součástí projektu, který je finančně podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.   

Informace o jednotlivých kurzech najdete na webových stránkách Naděje www.nadeje.cz v sekci Nabídka vzdělávání.