Chemické listy obsahují i komerční přílohu

Časopis Chemické listy vydává Česká společnost chemická jako časopis Asociace českých chemických společností. Časopis navazuje na svoji bohatou historii (založen v roce 1876 prof. Karlem Preisem) a v současné době vychází jak v tištěné (ISSN 0009-2770), tak e-verzi (ISSN 1213-7103). Ročně je vydáváno 12 čísel, ze kterých čtvrtletní (1,4,7 a 10) obsahují informační médium - Bulletin Asociace českých chemických společností.

Časopis Chemické listy vydává Česká společnost chemická jako časopis Asociace českých chemických společností. Časopis navazuje na svoji bohatou historii (založen v roce 1876 prof. Karlem Preisem) a v současné době vychází jak v tištěné (ISSN 0009-2770), tak e-verzi (ISSN 1213-7103). Ročně je vydáváno 12 čísel, ze kterých čtvrtletní (1,4,7 a 10) obsahují informační médium - Bulletin Asociace českých chemických společností. Tato čtvrtletní čísla jsou rozesílána členům České společnosti chemické v rámci členského příspěvku. Kromě toho vychází nepravidelně i paralelní edice Chemické listy S (Symposia) – kde jsou uveřejňovány abstrakta příspěvků z vybraných odborných konferencí. Chemické listy jsou impaktovány a aktuální hodnota impaktového faktoru činí 0,593.

Chemické listy uveřejňují referáty ze všech oborů chemie a souvisejících disciplín, např. biochemie, farmacie, ekologie, technologie, krystalografie atd. Kromě toho jsou uveřejňovány také původní články o laboratorních přístrojích a postupech, recenze nových knih a aplikačního software, články diskuzní a osobní zprávy. Práce jsou publikovány v češtině, slovenštině a výjimečně v angličtině. Nedílnou součástí Chemických listů je jejich komerční příloha. Jsou přijímány reklamy, inzeráty a propagační články o výrobcích a službách nabízených průmyslovými, laboratorními, softwarovými a dalšími firmami a organizacemi. Chemické listy mají široký okruh čtenářů zahrnující jak profesionální chemickou sféru, tak laickou veřejnost. Zaslané příspěvky podléhají recenznímu a redakčnímu řízení. Veškeré informace o časopise (příspěvky, předplatné, komerční přílohy, atd.) lze získat na adrese redakce nebo na webových stránkách časopisu (viz hlavička).

Adresa redakce: Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, telefon 221 082 370
Výkonná redaktorka: Ing. Radmila Řápková
Šéfredaktor: Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.  
http://www.chemicke-listy.cz