Grubner Legal - advokátní kancelář

Advokátní kancelář Grubner Legal působí v České republice od roku 1994. Svým klientům poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech jejichpodnikání jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Zejména se pak specializuje na poskytování služeb v oblasti práva obchodního, joint-ventures, na fůze a akvizice, zakládání obchodních společností, přípravami developerských projektů, operace na kapitálovém trhu, právní analýzy, zastupování klientů při jednání před soudy a orgány státní správy a územní samosprávy a na poradenství ve věcech daňových a finančních.

Advokátní kancelář Grubner Legal působí v České republice od roku 1994. Svým klientům poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech jejich
podnikání jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Zejména se pak specializuje na poskytování služeb v oblasti práva obchodního, joint-ventures, na fůze a akvizice, zakládání obchodních společností, přípravami developerských projektů, operace na kapitálovém trhu, právní analýzy, zastupování klientů při jednání před soudy a orgány státní správy a územní samosprávy a na poradenství ve věcech daňových a finančních. Ve spolupráci s předními exekutorskými kancelářemi zajišťuje vymáhání pohledávek pro klienty.

Advokátní kancelář Grubner Legal je zakládajícím členem LAWYERS COOPERATION, která poskytuje právní služby v rámci mezinárodního sdružení účetních a daňových poradců International Group of Accounting Firms – IGAF Worldwide. IGAF byla založena v roce 1977 v USA a Kanadě. Od té doby se tato firma rozrostla na 250 poboček v 61 zemích světa. V roce 2005 měly členské firmy IGAF více než 945 partnerů a přes 8.500 zaměstnanců. Roční obrat IGAF dosáhl v roce 2005 částky 788.801.452 USD. Více informací získáte na www.lawyerscooperation.com.

Tím, že advokátní kancelář Grubner Legal účinně využívá svých zahraničních poboček, je možné velmi promptně a bez jakýchkoliv komplikací zajistit ochranu právních zájmů klienta i v cizině.

Mezi současné klienty advokátní kanceláře patří jak tuzemské i zahraniční fyzické osoby, tak nadnárodní korporace podnikající zejména v oblasti obchodu, marketingu, bankovnictví, obchodu s cennými papíry, informačními technologiemi, obchodu s nemovitostmi, ale například i ve zdravotnictví.

Pracovníci advokátní kanceláře hovoří česky, slovensky, rusky, anglicky, francouzsky a německy. Cílem advokátní kanceláře Grubner Legal je poskytovat svým klientům komplexní právní služby na vysoké profesionální a odborné úrovni evropského standartu.

http://www.grubnerlegal.cz/