KAREL TEISSIG - VÝSTAVA FILMOVÝCH PLAKÁTŮ

Vážení filmoví přátelé,kino Světozor a Filmová galanterie Terryho ponožky pokračuje již šestým rokem v cyklu autorských výstav s názvem Zlatá éra českého filmového plakátu další, již třináctou výstavou.

Tentokrát se veřejnosti svými návrhy filmových plakátů představí propagátor koláže v plakátovém umění Karel Teissig.

Vernisáž  proběhne ve čtvrtek 23. března 2011 od 18.00 hodin, ve foyer kina Světozor.
Výstava potrvá od 24. března do 31. května 2011.

„Jde o obsáhlou výstavu. Ze 109 plakátů, jež Karel Teissig vytvořil, uvidíme 66 plakátů z let 1959 až 1989. Tato výstava tedy představí více než dvě třetiny filmových plakátů Karla Teissiga a obsáhne celé období třiceti let, ve kterých se výtvarné plakáty pro Ústřední půjčovnu filmů vytvářely,“ říká Pavel Rajčan, kurátor sbírky filmových plakátů Terryho ponožky.

Plakáty Karla Teissiga i ukázky z jeho další tvorby na poli užitého umění jsou k náhledu na  stránkách Terryho ponožek: www.terryhoponozky.cz/plakaty/parametr-1-autori/41-teissig-karel
Je zde umístěno více než 100 ukázek z jeho ilustračních prací, obálky knížek a další tvorba.

www.terryhoponozky.cz