Právě se nacházíte:

Můj kousek Země 2011

Čtvrtek 5. 5. 2011 se stal dnem zahájení 5. ročníku výtvarné soutěže pro děti a mládež Můj kousek Země 2011, kterou pořádá Česká geologická služba. Na pořádání soutěže se dále podílejí partneři, kterými jsou Národní muzeum, ZOO Praha, vydavatelský dům Mladá fronta, Agentura ochrany přírody a krajiny, Centre for Modern Education, iQpark Liberec, Mendelovo muzeum v Brně a nakladatelství Grada Publishing, a. s.

Soutěže se tradičně v hojném počtu zúčastňují školy i jednotlivci z celé republiky a jejím hlavním posláním je zdůraznit důležitost ochrany životního prostředí a význam věd o Zemi.

Letošní ročník soutěže je věnován významu vody pro život na Zemi a důležitosti ochrany vodních zásob. A jak si vlastně účastníci soutěže takové zásobárny vody – obzvláště podzemní - představují, to už je soutěžním zadáním. Soutěžící mají za úkol vydat se do království vodní víly, která nad vodními toky drží ochrannou ruku, objevit jeho různá zákoutí, skryté prostory a komnaty a pak je nakreslit a poslat na adresu České geologické služby.

A pro zvídavé děti, které by se chtěly dozvědět o zákonitostech přírodních jevů, cyklů a pochodů více, je na stránkách Můj kousek Země připraveno srozumitelné a poutavé vyprávění o těchto skutečnostech a pozoruhodnostech, které se naší planety týkají.

Stránky Můj kousek Země budou nyní informovat nejen o aktuálním soutěžním ročníku, ale také poskytovat informace, zábavu a inspiraci dětem i jejich pedagogům v průběhu celého roku.

Podrobnosti o soutěži Můj kousek Země a mnoho dalších zajímavostí naleznete na stránkách Můj kousek Země, www.geology.cz/mujkousekzeme.