Nabízíme služby v oblasti informačních technologií

Společnost Mainstream Technologies, s.r.o., vznikla na počátku roku 2006 s cílem poskytovat vysoce profesionální a odborné konzultace v oblasti IT. Od začátku se orientuje na: implementace nejnovějších technologií, migrace prostředí na nové verze produktů, zabezpečení prostředí a procesů, pokročilé odstraňování potíží, inovace existujících prostředí IT.

Společnost Mainstream Technologies, s.r.o., vznikla na počátku roku 2006 s cílem poskytovat vysoce profesionální a odborné konzultace v oblasti IT. Od začátku se orientuje na:

    * Implementace nejnovějších technologií
    * Migrace prostředí na nové verze produktů
    * Zabezpečení prostředí a procesů
    * Pokročilé odstraňování potíží
    * Inovace existujících prostředí IT

Mainstream Technologies, s.r.o., se za relativně krátkou dobu své existence etablovala jako společnost, která přináší inovativní myšlenky, jasné vize a skutečná řešení požadavků či potíží zákazníků. Proto se zařadila do velmi úzkého výběru tam, kde zákazníci opravdu potřebují jistotu a jasnou vizi.

Úspěch na trhu, který se odráží v realizovaných projektech a rychlém rozvoji společnosti, nás plně opravňuje stát neustále za svým heslem „Jsme silní i tam, kde jiným síly docházejí“.

Cílem společnosti Mainstream Technologies, s.r.o., je být důvěryhodným partnerem v oblasti informačních technologií a dodávat vždy služby, které pro zákazníka představují řešení, ať v oblasti rozvoje jejich prostředí, tak i v oblasti odstraňování potíží a následných opatření. Trváme na tom, že naše služby a řešení budou pro zákazníky vždy přínosem.

Pro naše zákazníky pracují vždy konzultanti, kteří jsou držiteli potřebných certifikací a mají bohaté zkušenosti s implementovanými technologiemi na již dokončených projektech. Naši architekti, konzultanti a vedoucí projektů patří mezi ty nejlepší, které lze v dané oblasti na trhu potkat. Disponují veškerými prostředky pro maximální zjednodušení své práce, a trvale se ve svých expertních oblastech vzdělávají.

Funkčnost našeho přístupu směrem k zákazníkům i interně je zřetelná z dosažených výsledků, tempa růstu a známosti společnosti na trhu potvrzeném spoluprací s celou řadou významných zákazníků.

http://www.mainstream.cz