Nadace Archa Chantal vytvořila další dětský svět, tentokrát v oblacích

Po letech strávených v nevyhovujících prostorech dostala v roce 2006 Klinika dětí a dorostu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady k dispozici nově zrekonstruovaný pavilon M v areálu nemocnice. Klinika je rozdělena na ambulantní část, kde Nadace Archa Chantal již v roce 2007 vytvořila dětský svět s názvem Farma a lůžkovou část, která disponuje celkem 35 lůžky.

Po letech strávených v nevyhovujících prostorech dostala v roce 2006 Klinika dětí a dorostu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady k dispozici nově zrekonstruovaný pavilon M v areálu nemocnice. Klinika je rozdělena na ambulantní část, kde Nadace Archa Chantal již v roce 2007 vytvořila dětský svět s názvem Farma a lůžkovou část, která disponuje celkem 35 lůžky. Klinika provozuje diagnostiku a terapii interních onemocnění dětí a dorostu ze spádové oblasti Prahy 3, 10, 15, 22. Součástí kliniky je také laboratoř novorozeneckého screeningu. Lékaři i sestry se na nás opět v letošním roce obrátili s prosbou, abychom zpříjemnili prostředí i v lůžkové části a vznikl projekt   „Svět v oblacích“.

Od roku 1993, kdy Nadaci Archa Chantal založila paní Chantal Poullain Polívková bylo již takto vytvořeno téměř tři desítky „dětských světů“ ve státních zdravotnických zařízeních na území celé České republiky. „Veškerá naše snaha směřuje k vytvoření podmanivého prostředí pozitivně působícího na dětskou psychiku. Změnou neutěšeného prostředí v útulná, příjemná místa se malý pacient stává součástí kouzelného světa. Touto hrou se dítě lépe vyrovná s pobytem v nemocnici, zbaví se stresu a překoná odloučení od rodičů.“ říká Chantal Poullain Polívková.

Se stejným cílem byl vytvořen i projekt „Svět v oblacích“ podle výtvarného návrhu Kristiny Kolářové, absolventky Vyšší odborné školy Umělecko-průmyslové v Praze – obor design herních a dekorativních předmětů, která výtvarně řešila již celou řadu dětských koutků a mateřských škol.
Lůžková část, které se proměna týká je rozdělena na 1. lůžkové oddělení pro větší děti a dorost (děti starší tří let) a 2. lůžkové oddělení pro kojence a batolata (do tří let věku). V obou dvou odděleních jsme použili veselé barvy, které se prolínají celým pavilónem. Motiv světa v oblacích se nejvíce promítl v herně pro větší děti, která je vybavena funkčním, barevným nábytkem jako jsou stoly, židle, knihovna, police, pohodlný gauč a lavice do které se dají uložit hračky. Hračky pro oddělení věnovala firma Pompo spol. s.r.o. Najdeme zde balóny, duhu, ptáky, letadla a jiné mobilní prvky. Na jednom balónu také můžeme vidět autorskou kresbu pana Němečka, autora časopisu čtyřlístek, která je vytvořena speciálně pro tento projekt. Na celém oddělení jsou nainstalované nové barevné ochranné lišty na zdi, které mají jak funkční tak dekorativní charakter. Každý pokoj má svou barvu a je vyzdoben obrázky a dřevěnými dekoracemi, aby působil útulněji. Chodba je vybavena novými skříňkami a židlemi. Samozřejmě je také vyzdobena dětskými obrázky a dřevěnými dekoracemi jako jsou ptáci a balóny. Ve vyšetřovnách jsou umístěny mobilní hračky, které odpoutávají pozornost dětí od vyšetření či jiného lékařského zákroku.
Rekonstrukcí také prošla nově zřízená část v přízemí. Můžeme zde najít nové praktické přebalovací pulty, nad kterými jsou umístěny dřevěné kolotoče pro miminka, nové židle a nábytek. Celkový útulný dojem dotváří barevné stěny, které jsou ozdobeny obrázky.

Snaha zlepšovat prostředí dětských oddělení českých nemocnic tak, aby se v nich malí pacienti cítili opravdu co nejlépe, je však vzhledem k omezenému státnímu rozpočtu prakticky závislá jen na podpoře lidí, kteří mají stejný cíl. Nadaci Archa Chantal se v tomto roce podařilo zrekonstruovat toto oddělení díky benefičnímu koncertu Ivy Bittové, na kterém se vybralo přes 115 000 Kč a projektu Rádia City Rozsviťte s námi Prahu, kdy se pomocí DMS zpráv vybralo na tento projekt 141 642 Kč.  Zbývající část pokryly dary ostatních dárců. Naše díky patří i firmě A-CARE, která dlouhodobě podporuje činnost nadace.
Nadace Archa Chantal mnohokrát děkuje všem, kteří podpořili realizaci projektu „Svět v oblacích“.

http://www.archa-chantal.cz