Nakladatelství Linde vydává i časopisy

Nakladatelství Linde Praha nabízí svým zákazníkům především právnickou a ekonomickou literaturu související s českým právem a právem Evropské unie, komentované vybrané judikáty českých i evropských soudů, publikace s daňovou a účetní tematikou a publikace zaměřené moderní řízení, personalistiku a další specifické oblasti. Mezi naše zákazníky patří především advokáti, firemní právníci, soudci, rozhodci, policisté a policejní vyšetřovatelé, profesoři vyučující na středních odborných i vysokých školách, zaměstnanci veřejné správy, studenti, manažeři a majitelé malých i velkých soukromých firem našich i zahraničních, poradenské firmy s různým zaměřením a zaměstnanci obecních a krajských úřadů.

Nakladatelství Linde Praha nabízí svým zákazníkům především právnickou a ekonomickou literaturu související s českým právem a právem Evropské unie, komentované vybrané judikáty českých i evropských soudů, publikace s daňovou a účetní tematikou a publikace zaměřené moderní řízení, personalistiku a další specifické oblasti.  Mezi naše zákazníky patří především advokáti, firemní právníci, soudci, rozhodci, policisté a policejní vyšetřovatelé, profesoři vyučující na středních odborných i vysokých školách, zaměstnanci veřejné správy, studenti, manažeři a majitelé malých i velkých soukromých firem našich i zahraničních, poradenské firmy s různým zaměřením a zaměstnanci obecních a krajských úřadů. Mimo to celá řada našich praktických příruček je určena přímo pro konkrétní cílové skupiny, např. pro:

- majitele nebo uživatele bytů (příručky s tematikou vlastnictví bytů, prodej, údržba, opravy, související služby s užíváním bytu),
- stavebníky obecně, stavební firmy a stavební úřady (publikace ke stavebnímu právu a územnímu plánování), 
- osoby zabývající se strategickým řízením firem (publikace o managementu řízení),
- poskytovatele veřejné podpory (publikace o veřejné podpoře a jejich formách),
- veřejné instituce, které jsou zadavateli podle zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona při vyhlašování veřejných zakázek a výběru konkrétního dodavatele atd.

Všechny naše tituly můžete zakoupit přímo na prodejně v Opletalově ul. 35, Praha 1 nebo prostřednictvím naší zásilkové služby na základě písemné nebo e-mailové objednávky nebo objednáním přímo na e-shopu: www.linde.cz.

Nakladatelství působí na trhu právnické a odborné literatury od roku 1991. Do současné doby vydalo přes 850 samostatných titulů knih a odborných publikací. Hlavním předmětem činnosti nakladatelství je vydávání knih, publikací a příruček s právnickou a ekonomickou tematikou. Mimo publikace a příručky nakladatelství Linde Praha vydává časopisy:
- Daňová a hospodářská kartotéka (čtrnáctideník s aktuálními tématy z oblasti práva, ekonomiky, daní, účetnictví a moderního řízení)
- Personální a sociálně právní kartotéka (měsíčník s aktuálními tématy z pracovního práva, sociálního zabezpečení a personalistiky)
- Právo a rodina (měsíčník)

Podrobnosti o časopisech najdete na www.linde.cz v sekci „Časopisy Linde“ nebo přímo na http://www.linde-nakladatelstvi.cz/
   
V roce 2009 nakladatelství Linde Praha získalo autorskou cenu za „Velký akademický komentář k občanskému zákoníku“ (prof. JUDr. Karel Eliáš a kol.) v soutěži o nejlepší právnickou publikaci pořádanou Společností Karlovarské právnické dny.