Outsourcing účetních služeb získává na popularitě

Zajišťování služeb prostřednictvím outsourcingu má celosvětově rostoucí význam. Speciálně v poskytování odborných služeb, jako např. účetnictví, přináší externí zpracování řadu nepřehlédnutelných výhod. Své o tom vědí i u společnosti Česká účetní kancelář, a.s., jež zaměstnává odborníky, které by malá firma nemohla zaplatit.

Zajišťování služeb prostřednictvím outsourcingu má celosvětově rostoucí význam. Speciálně v poskytování odborných služeb, jako např. účetnictví, přináší externí zpracování řadu nepřehlédnutelných výhod. Své o tom vědí i u společnosti Česká účetní kancelář, a.s., jež zaměstnává odborníky, které by malá firma nemohla zaplatit.

Proč zvolit outsourcing a jaké výhody z toho plynou pro klienta?
 
Hlavními výhodami outsourcingu jsou především úspory. Redukce pracovníků v administrativně přináší snížení výdajů na mzdách, zaměstnaneckých výhodách, dovolených i nemocech. Zároveň ušetří zaměstnavateli i prostředky nutné na doškolování a profesní vzdělávání stejně jako na SW a HW vybavení.

Další výhodou je odbornost. Firmy specializující se na určitý obor, mají mnohem proškolenější a v dané problematice zkušenější pracovníky, kteří mohou navíc své nabyté znalosti sdílet s ostatními kolegy. Outsourcing specializovaných účetních služeb navíc přináší pro klienta bezpečnost, jelikož problémy a pokuty při kontrolách vedení účetnictví a mezd prováděných státními institucemi jsou přeneseny do zodpovědnosti účetní firmy.

Zapomínat nesmíme ani na důležitý prvek, kterým je ochrana informací. Přenesení agend mimo provozovnu se stává prevencí možného zneužití interních dat zaměstnanci. Klient si navíc drží dostatečný odstup od úřadů, protože účetní firma jej zastupuje na základě plné moci při jednání s úřady i v případě kontrol.

Účetní firmy se neomezují jen na vedení účetnictví, ale poskytují celou škálu doplňkových služeb.

V případě společnosti Česká účetní kancelář, a. s. si navíc klient může být jist, že jeho financím bude poskytnut kompletní servis. Specializované firmy totiž poskytují vedle vedení účetnictví mnohem širší portfolio služeb.

Česká účetní kancelář, a.s. je etablovanou firmou působící v daném oboru již řadu let. Její know how nespočívá jen ve vedení účetnictví, ale poskytuje i služby v oblasti daňového plánování, respektive daňové optimalizace, která se v současnosti těší značné oblibě a je podnikateli hojně vyhledávána. Jen málokdo však ví, jak ji efektivně využívat. Mezi další doplňkové služby patří například audit, finanční poradenství, administrativa či archivace dokumentů. Účetní firma by se navíc měla postarat nejen o účetnictví, ale i o agendu mezd.

Outsourcing tak v sobě skrývá řadu výhod, kterou ocení jak drobní podnikatelé, tak i velké podniky. Využití externího účetního a poradenského servisu zvyšuje efektivnost a díky včasnému a kompletnímu reportingovému servisu umožňuje přijímat rychlá a kvalifikovaná manažerská rozhodnutí.

Více informací můžete nalézt na: www.ceskaucetnikancelar.cz