Právě se nacházíte:

Péče a pomoc pro seniory

Jsme společnost, která poskytuje nadstandardní služby v oblasti domácí péče a pomoci pro seniory. Našimi základními pilíři jsou vysoká kvalita, flexibilita a schopnost vyjít klientovi maximálně vstříc.

Přinášíme nové přístupy a inovace v sociální oblasti a doplňujeme tak a vylepšujeme stávající nabídku těchto služeb v ČR. Pomáháme lidem, kteří mají problémy se zajištěním základních potřeb a současně se snažíme, aby senioři po našem boku vedli aktivní, důstojný a spokojený život.

Home Senior je oficiálním poskytovatelem sociálních služeb - konkrétně se jedná o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a Sociální rehabilitaci.

Úzce spolupracujeme s městskými částmi a mnoha neziskovými subjekty. Společně se snažíme najít cesty, jak zvýšit kvalitu života českých seniorů a zlepšit tak sociální situaci v ČR. Naše myšlení a služby jsou v souladu s Národním programem přípravy na stárnutí, Madridským mezinárodním akčním plánem pro problematiku stárnutí a zásadami OSN pro seniory.

Naším cílem je uskutečňovat sny a přání klientů, začlenit seniory do společenského a kulturního života a především pomáhat a řešit starosti a problémy starší generace.

Naše letité zkušenosti s prací v neziskové sféře nás ženou a inspirují ke změnám a zkvalitnění životních podmínek nejen pro naše rodiče ale i další občany, kteří si zaslouží více pozornosti a péče.

http://www.homesenior.cz