Pořádání soutěží a táborů pro mládež a děti z dětských domovů

V roce 1990 se sešli v táborové základně Poddubí na Sázavě tři hlavní vedoucí táborů,organizovaných Svazem družstevních rolníků Praha – východ. Tou dobou měla tato organizace už své dny sečteny. Luboš Bluml, Vladimír Olmr a Jiří Hopp se nechtěli smířit se skutečností, že by měly opustit táborové louky rozzářených dětí. Vznikl nápad,založit nové dětské sdružení. Od tohoto nápadu následovalo mnoho pracovních schůzek.

V roce 1990 se sešli v táborové základně Poddubí na Sázavě tři hlavní vedoucí táborů,organizovaných Svazem družstevních rolníků Praha – východ. Tou dobou měla tato organizace už své dny sečteny. Luboš Bluml, Vladimír Olmr a Jiří Hopp se nechtěli smířit se skutečností, že by měly opustit táborové louky rozzářených dětí. Vznikl nápad,založit nové dětské sdružení. Od tohoto nápadu následovalo mnoho pracovních schůzek.

Autorem názvu sdružení byl Vladimír Olmr. Dne 18. června 1990, v zasedací síni tehdejšího Okresního národního výboru Praha – východ, na Náměstí Republiky v Praze 1,se uskutečnilo ustavující shromáždění KVĚTu. Tajnou volbou byl zvolen do čela sdružení Jiří Hopp. Prvními členy představenstva byli zvoleni Luboš Bluml, Vladimír Olmr, Josef Grunt a Pavel Dužík. Květ získal kancelář na Senovážném náměstí 24, v Praze 1, kde sídlí dodnes.

Autorem znaku sdružení je výtvarník Josef Malý, který původně vytvořil dvanáct návrhů. Na setkání prvních dvou klubů z Modletic (Alfíci) a Běchovic (Bzumbubliny), děti vybraly znak, který je užíván dodnes. Původní program byl zaměřenna volný čas dětí z venkova. Tento záměr se za necelý rok zhroutil. Vytvořit nové skupiny dětí bez tradice v místech bylo utopií. Vliv obnovené organizace Junák byl obrovský, přeživší organizace Pionýr si udržela část oddílů a zbylé skupinky, na které tyto organizace nedosáhly se jednoduše nechtěli začlenit do čehokoliv.

V roce 1991, na návrh Jirky Hoppa, dochází k podstatné změně zaměření činnosti a to na děti z Dětských domovů a Zvláštních internátních škol. První klub vznikl v dětském domově Horní Slavkov s názvem „Slavkováček“. Program dostává nový, od jiných sdružení zcela odlišný smysl – integrovat děti z dětských domovů do ostatní populace, předcházet patogenním jevům, vychovávat děti k rodičovství a narovnávat pokřivenou hierarchii hodnot. V tomto roce se stává KVĚT členem Majetkoprávní Unie a podílí se na zmapování a následném rozdělení majetku bývalého SSM. K dělení okrajově došlo, KVĚT však nebyl na seznamu přebírajících. V roce 1992 si sdružení pronajímá objekt bývalé Mateřské školy v obci Podhořany u Ronova nad Doubravou, kde za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy svépomocně vybudovalo táborovou základnu.

Tohoto roku se poprvé realizuje celorepubliková autorsko-interpretační soutěž v žánrech folku a country pro děti do osmnácti let s názvem Folkový kvítek. Autorem festivalu je Jiří Hopp. Autorem názvu hudební kritik a publicista František Horáček. Autorem loga je Martin „Kočičák“ Železný. Koncem roku zaniká Majetkoprávní Unie a vzniká nová střešní organizace Rada mládeže Čech, Moravy a Slezska. Květ se stává členem a předseda Jirka Hopp je zvolen členem předsednictva s pověřením zastupovat dětské organizace v ČR. KVĚT organizuje letní a zimní tábory, dětské dny, víkendové akce a různé celorepublikové soutěže.

V roce 1994 opouští KVĚT Radu mládeže a vstupuje do nové „střechy“ Seskupení, kde na základě vzájemných sympatií spolupracuje s Českou Tábornickou Unií, Svazem Skautů a Skautek – Českým Junákem, Ligou lesní moudrosti, Woodkrafterem, YWCOU a YMCOU.

V roce 2002 přichází sdružení o táborovou základnu v Podhořanech a v témže roce se po zániku Seskupení stává členem České rady mládeže. KVĚT má tisíc tři sta členů v čtyřiceti dvou klubech po celé České republice.

http://www.folkovykvitek.cz