Právě se nacházíte:

Překládáme a tlumočíme

Společnost PRO SERVICE GROUP s.r.o. se od svého založení zabývá komplexními jazykovými službami, zejména pak překladatelským a tlumočnickým servisem.

Pro pohodlí zákazníků dále poskytujeme široké spektrum služeb souvisejících s těmito činnostmi.

Mezi naše hlavní přednosti patří přesnost, rychlost, vstřícnost a mlčenlivost. Nabídka dobré ceny je pro nás samozřejmostí, preferujeme a zakládáme si výhradně na individuálním přístupu.

Překlady i tlumočení zajišťujeme a realizujeme ve více než 40 jazycích a jejich kombinacích.

Překládáme všechny druhy textů. V největším zastoupení jsou to texty odborné z nejrůznějších průmyslových odvětví a oborů, dále texty právního charakteru a v poslední řadě publicistika, literatura a texty obecné. Zadejte svůj překlad on-line.

Zajišťujeme konsekutivní i simultánní tlumočení obchodních jednání, seminářů, konferencí, odborných školení, významných zahraničních návštěv. Úspěšně jsme zrealizovali také velké množství tlumočení po telefonu, které je pro mnoho klientů velice výhodné.

http://www.pro-service.cz/