Proti karcinomu prostaty včasnou prevencí

Od 1. 6. 2010 máte jedinečnou příležitost udělat pro sebe a pro svůj organismus něco navíc. Máte možnost zapojit se do programu preventivní péče pro muže „Proti karcinomu prostaty včasnou prevencí“, který je realizován naším pracovištěm GHC GENETICS, s.r.o. ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE.

Od 1. 6. 2010 máte jedinečnou příležitost udělat pro sebe a pro svůj organismus něco navíc.

Máte možnost zapojit se do programu preventivní péče pro muže „Proti karcinomu prostaty včasnou prevencí“, který je realizován naším pracovištěm GHC GENETICS, s.r.o. ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE.

Karcinom prostaty je zhoubné nádorové onemocnění prostaty. Jeho příznaky jsou podobné jako potíže při jejím prostém zvětšení (hypertrofii). Může se vyskytnout i krev v moči (hematurie) nebo v ejakulátu (hemospermie). Velké procento pacientů je úspěšně léčeno, pokud se nemoc odhalí včas. Na vzniku nádoru se podílí genetické dispozice a zevní faktory- především životní styl (kouření, strava), zánětlivá onemocnění močového ústrojí a kvalita životního prostředí. Tento projekt je zaměřen na vytipování mužů se zvýšeným rizikem rozvoje karcinomu prostaty s cílem doporučit cílenou prevenci a eventuální léčbu.

Doporučenou skupinou k podstoupení tohoto vyšetření jsou muži ve věku 35-55 let a/nebo muži s  nepříznivou osobní či rodinnou anamnézou (celkový stav klienta, prodělaná onemocnění a operace, životní styl a vnější vlivy, výskyt rizikových podnětů a onemocnění v rodině).

Projekt bude realizován ve dvou stupních:

U všech přihlášených klientů se v prvním stupni vyplní:
vstupní dotazník se zjištěním podrobné anamnézy zaměřené na rizikové faktory asociované s karcinomem prostaty

Na základě vstupního dotazníku budou vybráni rizikoví klienti do druhého stupně projektu, který zahrnuje:
vstupní lékařskou konzultaci včetně vyšetření prostaty per rektum
biochemické vyšetření krve a moči
molekulárně genetické vyšetření (vyšetření DNA)
sonografické vyšetření prostaty
závěrečnou lékařskou konzultaci s předáním zprávy, vysvětlením výsledků a vhodných doporučení
Uvedená vyšetření budou zajištěna odborníky na Klinice GHC Praha a GHC GENETICS, s.r.o.

Na základě výsledků všech provedených vyšetření a jejich korelace se zjištěnými anamnestickými údaji bude u každého klienta doporučena cílená prevence přímo pro něj - vhodná úprava životního stylu, preventivní péče a léčebná opatření. Z tohoto důvodu lze předpokládat oddálení nástupu či zabránění rozvoji karcinomu prostaty u rizikových mužů v budoucnosti.

Nejpodstatnějším benefitem je samotný přínos výsledků provedeného vyšetření přímo pro každého klienta. Jsme si jisti, že upozornění na možná rizika vzniku karcinomu prostaty, spolu s detailní a názornou interpretací, pomohou každému muži vyvarovat se zásadním rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji tohoto onemocnění a současně pomohou zvýšit jeho aktivní zapojení do péče o své zdraví.

Tento finančně nákladný projekt je plně hrazen ze zdrojů GHC GENETICS určených na vědecké účely a ze zdrojů Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE.

Každý z klientů tak získá unikátní příležitost projít komplexním testem zcela zdarma!

V rámci tohoto projektu bude celkem vyšetřeno až 200 mužů. Zájemci se mohou registrovat již od 1. 6. 2010 buď online na www.ghcgenetics.cz či kontaktováním přímo společnosti GHC GENETICS, s.r.o. emailem: ghc@ghc.cz, telefonicky: 234 280 280.