Právě se nacházíte:

Vymáháme pohledávky

Naše společnost PROFI-CZ s.r.o. podniká v oblasti vymáhání, obchodu a nakládání s pohledávkami – na Českém trhu od roku 2002, nicméně naši vedoucípracovníci působí v tomto oboru již od roku 1992. Od roku 2005 společnost PROFI-CZ s.r.o. velice úzce spolupracuje se společností Dražební a vymáhací kancelář s.r.o., tato společnost je naší dceřinou společností.

Naše společnost PROFI-CZ s.r.o. podniká v oblasti vymáhání, obchodu a nakládání s pohledávkami – na Českém trhu od roku 2002, nicméně naši vedoucí
pracovníci působí v tomto oboru již od roku 1992. Od roku 2005 společnost PROFI-CZ s.r.o. velice úzce spolupracuje se společností Dražební a vymáhací kancelář s.r.o., tato společnost je naší dceřinou společností. Od roku 2008 též se společností Dražobná a vymáhacia kancelária s.r.o. Společnost Profi-cz, spol. s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 14478, společnost Dražební a vymáhací kancelář s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze v oddíle C, vložka 17949.

Zabýváme se predevším mimosoudním vymáháním a odkupem pohledávek převážně na území České a Slovenské republiky zpravidla za použití osobního inkasa od dlužníka. Při řešení záležitostí postupujeme zásadně odborně, profesionálně a samozřejmě v rámci platných právních předpisů.

Společnost Profi-cz, spol. s r.o., úzce spolupracuje s Rozhodčími soudy www.rozhodcinalez.cz, získáváme podklady k exekucím, vyřizujeme veškeré úkony
související s nařízením exekucí a v neposlední řadě zařizujeme exekuce samotné. K úspešnému vymáhání pohledávek firmy patří mimo jiné realizace dohod o vyrovnání s následnou kontrolou splátkového režimu úhrad, kde nedílnou součástí těchto dohod je Rozhodčí doložka s uvedením specifikace smluvní pokuty pro případ nedodržení úhrad v daném režimu ze strany dlužníka.

V případě, že tedy dojde k porušení této dohody s rozhodčí doložkou, je možnost získání exekučního titulu otázkou jednoho měsíce. Při získání dokumentu s
exekučním titulem a následného podání návrhu na nařízení exekuce neplatíte soudní poplatek a náklady spojené s exekucí hradí exekutorovi dlužník (povinný).

Více na www.profi-cz.cz