Úloha podnikového CRM v dnešní nelehké době - 2. díl

Co se skrývá pod pojmem CRM, o jak důležitý nástroj se jedná, jsme popsali v předchozím díle. V dnešním článku je věnována pozornost úloze CRM v životním cyklu zákazníka. Vše je doplněno praktickými informaci z informačního systému KTKw.

Úloha CRM v životním cyklu zákazníka
 
Správný CRM systém by měl získávat a poskytovat data z celého životního cyklu zákazníka. Měl by tedy usnadňovat práci s potenciálními zákazníky, umožňovat jejich snadné oslovování, rozvrstvení do různých kategorií. 
 
Měl by poskytovat informace o zaslaných nabídkách a reakci firmy na zaslané nabídky. Stane-li se potenciální zákazník již klientem společnosti, musí mít firma k dispozici veškeré informace o dané společnosti. Co firma poptává, reálně odebírá, jaké ji můžeme poskytnout slevy, jak nám firma platí za odebrané zboží, tržby, marži za položky, marži za skupinu položek, kontakty atd. 
 
Informační systém KTKw např. umožňuje nastavení hlídání poskytnutého kreditu zákazníkovi na několika úrovních. Systém se nastaví, jak se má chovat v případě nezaplacených faktur v okamžiku přijetí poptávky, tvorby nabídky, přijetí objednávky atd. Pokud firma objednávkou překročí poskytnutý kredit, upozorní systém obsluhu příslušnou hláškou. Nemělo by tak docházet k nekontrolovanému objednávání firem, které nám neplatí. Samozřejmostí je možnost zadání i výjimek, tím pádem se ale jedná o kontrolovanou situaci.(např. zákazník si může objednat, ale musí zaplatit hotově/předem).
 
Po uskutečnění obchodu je nutné se zákazníkem stále pracovat a nabízet mu další nové či doplňkové služby související se zakoupeným či poptávaným zbožím/službami. Je nutné předvídat jeho potřeby. Na základě zadaných údajů můžeme získat i odhad finančních příjmů plynoucích ze zaslaných poptávek, objednávek atd. Na druhou stranu je pro firmu důležitá evidence a plánování kontaktů se zákazníkem pro případ fluktuace zaměstnanců.
 
Přínosy ze zavedení integrovaného modulu CRM informačního systému KTKw
 
Každá firma žije z věrných a spokojených zákazníků. Z toho vyplývá, že je nutné tyto zákazníky důkladně poznat a důsledně o ně pečovat. Na základě různorodých potřeb zákazníků je nezbytné roztřídit i prodejní sortiment a přizpůsobit individuální postupy komunikace jednotlivým cílovým skupinám. Proto je velmi důležité neustále sbírat, třídit a ukládat veškeré informace a data o zákaznících. Tyto informace následně poslouží jako základ účinné firemní tržní diferenciace.
 
Modul IS KTKw – řízení vztahů se zákazníky nabízí širokou podporu činností a procesů v oblasti komplexní péče o firemní trh ve fázi předprodejní, prodejní a poprodejní. Různorodý, všestranný, variabilní modul s propracovanými nástroji, provázaný s jinými moduly dané společnosti, např. ekonomikou, logistikou, financemi, obchodem či výrobou povyšuje systém CRM na  kvalitní nástroj pro způsob komunikace a jednání se zákazníky. Řešení je vhodné pro firmy s různou činností a velikostí.
 
Provázanost daných modulů umožňuje efektivní administraci vztahů se zákazníky, hromadnou korespondenci, usnadňuje práci s dokumenty, plánování termínů, schůzek, uchování a sdílení kontaktů či  zobrazování historie kontaktů.
 
Systém umožňuje velmi přehlednou a jednoduchou evidenci všech firemních obchodních případů a jejich stavů. Nabízí ucelený přehled informací dostupných z jiných modulů, které lze v jakémkoliv okamžiku obchodního případu využít. 
 
Napojení modulu CRM na modul Došlé a odeslané pošty umožňuje např. přiřadit pracovníkovi došlou poštu k vyřízení (zobrazí se jako úkol s termínem pro vyřízení).  Vše je podpořeno běžným zobrazením informace o přečtení došlé pošty uživatelem. Je možné provázat došlou korespondenci s určitým obchodním případem, střediskem či konkrétním pracovníkem. Nabízený modul podporuje činnost firemního workflow. Lze jej využít např. při vyjádření se k došlé faktuře a následného zápisu do knihy došlých faktur, či při evidenci různých dokladů. Podpořen firemním workflow umožňujte Evidence došlé a odeslané pošty provádět ve firmě různá schvalovací řízení, předávání úkolů jiným pracovníkům atd. 
 
Napojením CRM na modul Ekonomika a finance má uživatel v případě udělených přístupových práv možnost vidět přehled vydaných faktur společně se zákazníkovou platební morálkou (to samé platí u došlých faktur u dodavatelů).
 
Napojením CRM na modul Poptávky a nabídky má uživatel možnost z jedné obrazovky vidět přijaté poptávky, vystavené nabídky, realizované objednávky. Zároveň může obsluha systému přímo z dané obrazovky zaevidovat novou poptávku, vytvořit nabídku či objednávku.
 
Napojením CRM na modul Servis má obsluha k dispozici kartu vozidla, stroje či zařízení, které zákazník má. 
 
Napojením CRM na modul Výroba vidí uživatel přehled o stavu objednávky, která je např. zadána do výroby. Dále vidí výrobní příkaz – zakázku, kterou je objednávka realizována.
 
Rádi Vám popisovanou funkčnost představíme osobně a přesvědčíte se tak  o nesporných výhodách plynoucích ze zavedení komplexního ERP systému KTKw, který nabízí i propracovaný CRM systém.
 
Nabízíme Vám nezávaznou prezentaci v sídle Vaší společnosti v časovém rozmezí, které nám poskytnete.
 
Neváhejte a pište nebo volejte na obchod@ktksoftware.cz nebo 485 107 610.