JAZYKOVÁ VÝUKA V RADOTÍNĚ

Radotínská pobočka jazykové školy Channel Crossings nabízí špičkovou jazykovou výuku i v letních měsících. Zároveň přichází s dlouho očekávanou novinkou – anglickou družinou pro děti 1.–5. tříd. „Vyšli jsme vstříc poptávce a také těm rodičům, kterým se nepodařilo umístit potomky do veřejných družin a přidali něco navíc v podobě výuky angličtiny,“ uvádí důvody, proč se v nabídce jazykové školy objevila zrovna družina, Vítězslav Bican, výkonný ředitel Channel Crossings Radotín.

Jazyková škola Channel Crossings v Radotíně připravila na srpen pestrý výběr kurzů. Vedle tradičních kurzů angličtiny, španělštiny, němčiny, italštiny, francouzštiny se zájemci mohou zapsat do kurzu češtiny pro cizince. „Léto je skvělou dobou pro rozvíjení jazykové vybavenosti!“ říká Vítězslav Bican a dodává: „Děti a studenti se mohou připravit na nadcházející školní rok, absolventi zvýšit kvalifikaci před nástupem do práce.“

Vybrané kurzy budou vyučovány za použití oblíbené interaktivní tabule, která činí výuku zajímavější a zábavnější. Další nespornou výhodou je možnost hlídání dětí přímo v budově školy. Rodiče tak mají jistotu, že je o dítě dobře postaráno a mohou se plně soustředit na výuku.
 
V oblasti hlídání dětí má Channel Crossings Radotín novou službu - anglickou družinu, kde je organicky propojena jazyková výuka a zábava. Děti si angličtinu osvojují nenásilně během pobytu v družině, při komunikaci s rodilým mluvčím i mezi sebou navzájem. Mají tak k dispozici nejen vše potřebné pro aktivní trávení času, ale i pro efektivní výuku jazyka. Rodiče jistě ocení i možnost doprovodu na vybrané kroužky, dlouhou pracovní dobu a příznivou cenu.
 
Více informací o jazykové škole v Radotíně či radotínské anglické Družině naleznete na webových stránkách www.chc.cz/druzina.