Jiří Morštadt: Politika je umění možného

  Občané v říjnových volbách rozhodli o složení svých zástupců v krajské vládě. Tak to bylo, a je třeba  z tohoto faktu vycházet.  S převahou je vyhrála KSČM a ustavující  zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje zvolilo 20. listopadu hejtmanem lídra vítězné strany Oldřicha Bubeníčka. 

 

Zasedání jsem osobně sledoval a musím říci, že bylo předem organizačně dobře připravené.  Pětitýdenní vyjednávání vítěze s koaličním partnerem – ve volbách druhou ČSSD, ale i s opozičními stranami – hnutím Severočeši.cz, ODS a  sdružením Pro kraj  -   vyústilo v dohody, a tak zastupitelé rozhodovali o personálním obsazení vedení kraje, rady, jednotlivých výborů, členů regionální rady ROP Severozápad i o změnách v orgánech Krajské zdravotní , a.s., z návrhů klubů stran, které se do zastupitelstva dostaly.

Politika v demokratické společnosti je zkrátka umění možného, i když není pro každého jednoduché danou skutečnost bez výhrad přijmout. Volby jsou za námi, Zastupitelstvo Ústeckého kraje čeká v dalších čtyřech letech hodně přemýšlení a práce ve všech oblastech. Přejme si tedy, pro náš kraj, pro sebe i naše děti, aby se rozvíjel ku prospěchu všech, aby se v něm všem dobře žilo.  Jako zastupitel statutárního města Ústí nad Labem a předseda finančního výboru získávám v činnosti volených orgánů samosprávy ostruhy a mohu potvrdit, že rozhodování není vždycky snadné. Myslím při něm především na to, co přinese lidem ve městě, v kraji a tím se snažím vždycky řídit. To samé přeji touto cestou novému hejtmanovi i všem zvoleným radním, předsedům výborů, členům regionální rady ROP Severozápad a představenstva  i dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s. a zároveň všem blahopřeji ke zvolení.  ( met)