Návrat dětí do školy je pro rodiče samoživitele nejnáročnějším obdobím

Začátek školního roku bývá z finančního hlediska pro neúplné rodiny nejnáročnějším obdobím. Kombinuje několik rizikových faktorů – minimální úspory po končících prázdninách, náklady spojené s nástupem dětí do školy, ale také vyšší počet partnerů, kteří se opozdí se splátkou alimentů, či je neuhradí vůbec. I dobře hospodařící rodina se tak může rázem ocitnout v dluhové spirále nebo pásmu chudoby.  

Nástup do školy stojí rodinu zhruba 3000 korun na jedno dítě. V případě, že škola organizuje například seznamovací kurzy pro nové žáky, může se tato částka vyšplhat i na dvojnásobek. Často se jedná o náklady, se kterými je rodič samoživitel seznámen až po nástupu dítěte do školy.

Průměrná výše výživného na dítě v České republice se u školáků pohybuje kolem 2350 korun. I dvouměsíční výpadek alimentů tedy může rodinu citlivě zasáhnout. Přitom právě prázdniny bývají dobou, kdy se řada doposud řádně platících rodičů odmlčí. Důvodem jsou často výdaje spojené s jejich vlastními prázdninovými aktivitami, kvůli kterým na alimenty nemají.

„Pro mnoho samoživitelů se stává situace na začátku školního roku neřešitelnou. Dětem nedokáží pořídit odpovídající učebnice a další výbavu, doslova se musí rozhodnout, zda zaplatí školní obědy a družinu, anebo dítě nechají jet na seznamovací kurz," uvádí Petr Sýkora, předseda Asociace neúplných rodin. „Pokud partner přes léto začal dlužit na výživě nebo nehradí plnou částku, doporučujeme začít situaci řešit neprodleně. Začátek školního roku to sice nezachrání, rodina však dokáže situaci často vyřešit, než přijdou Vánoce."

Asociace neúplných rodin sice provozuje bezplatný program pro vymáhání dlužných alimentů VašeVýživné.cz, kvůli zákonným lhůtám ale rodiče první peníze nedostanou dříve než za tři měsíce. Přesto Sýkora doporučuje program preventivně zkontaktovat – pokud by dluh rostl, je větší možnost, že ho dlužník nikdy celý neuhradí. Pokud rodič samoživitel zažádá neprodleně o bezplatné vymáhání, je pravděpodobné, že už v listopadu dostane první splátku.

Kam se obrátit pro bezplatnou pomoc, když partner dítěti neplatí?
 
Stačí navštívit stránky www.vasevyzivne.cz, kde rodič vyplní jméno, příjmení a kontakt, následně bude kontaktován pracovníkem Asociace neúplných rodin. Případně je možné zkontaktovat asociaci telefonicky na čísle 725 293 667 a celý proces provést s asistencí. Veškeré služby Asociace jsou bezplatné a v případě vymáhání výživného veškeré náklady vždy platí dlužník. Každý krok je možné konzultovat také s psychologem a dalšími odbornými pracovníky.