NKÚ: Ministerstvo zdravotnictví dalo miliony za nevytvořený systém

Ministerstvo zdravotnictví zaplatilo 3,2 milionu korun za přípravu a ukončení IT systému pro řízení kvality a nákladovosti ve zdravotnictví, na němž se ani nezačalo pracovat. Kontroloři našli také chyby v účetnictví. Zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) k hospodaření ministerstva v letech 2010 až 2013 sdělil dnes ČTK mluvčí NKÚ Jaroslav Broža. Podle ministra Svatopluka Němečka (ČSSD) ministerstvo částku vydalo, aby zastavilo zděděný projekt za téměř tři čtvrtě miliardy korun, který vyhodnotilo jako nepotřebný.

"Podobnou nekoncepčnost, kdy projekt byl napřed objednán a potom zastaven, už nedopustím. Co se týká dalších kritizovaných bodů, jde vždy o kroky minulých vedení resortu, ale nechám na svém úřadu prověřit, zda zpráva neukazuje na chyby, které by se mohly opakovat," řekl ČTK ministr.
 
Na vytvoření systému pro podporu řízení kvality a nákladovosti ve zdravotnictví ministerstvo uzavřelo tři smlouvy v červnu 2010, po roce a půl projekt zastavilo. Dodavateli sice nic nevyplatilo, za projektové řízení ale vydalo přes dva miliony a další více než milion dalo advokátní kanceláři za právní analýzu a rozvázání smlouvy s dodavatelem. "Přestože se na praktickém naplnění projektu vůbec nezačalo pracovat, ministerstvo v souvislosti s ním vyplatilo celkem 3,2 milionu korun," uvedl NKÚ.
 
Němeček upřesnil, že o zadání projektu rozhodla tehdejší ministryně Dana Jurásková (ODS), následující ministr Leoš Heger (TOP 09) ho vyhodnotil jako nadbytečný. Se společností IBM uzavřelo tehdejší vedení 29. června 2010 tři smlouvy v celkovém plnění 676 milionů korun. Dále byla uzavřena rámcová smlouva se společností Accenture Central Europe BV.
 
Práce na projektu zastavilo ministerstvo 28. února 2012, protože nenaplňoval strategické záměry ministerstva.
 
"Ministerstvo zrušilo realizaci projektu a odstoupilo od smlouvy s IBM, aniž jí vyplatilo jakékoli finanční prostředky. Byly uhrazeny pouze nezbytné náklady společnosti Accenture Central Europe BV," řekl Němeček.
 
K dalším závěrům kontroly Broža uvedl, že v letech 2009 až 2013 nebylo správné účetnictví, ministerstvo účtovalo některé položky do období, s nímž účetní případy časově ani věcně nesouvisely. Nedostatky NKÚ zjistil i u odpisů majetku a obsahového vymezení položek účetní závěrky.
 
Kontrolní úřad poukázal na výdaje na cestovné, za které se v letech 2011 až 2013 ročně utratilo 5,3 až 6,1 milionu. O více než třetinu se v tomto období zvýšily výdaje na reprezentaci, z milionu korun v roce 2011 na téměř 1,7 milionu o dva roky později. Za dary v daném období utratilo ministerstvo nejvíc v roce 2012, a to 410.000 korun.
 
Výrazně naopak klesly výdaje za spotřebu materiálu. Z 980 milionů korun v roce 2011 se snížily na 65 milionů o rok později a necelých 53 milionů korun loni. Velké výdaje v roce 2011 ovšem souvisely s nákupem očkovacích látek proti chřipce.
 
NKÚ prověřil nakládání s majetkem a výdaje ministerstva zdravotnictví za celkem 521 milionů korun. Kontroloři se vedle zmíněných oblastí soustředili také na výdaje za konzultační, právní a poradenské služby.
 
zdroj: ČTK