OECD: Nejvíce zkušeností s alkoholem mají 15letí v ČR

Počet patnáctiletých, kteří mají zkušenosti s alkoholem, se v České republice v letech 2002 až 2012 zvýšil ze 70 na 94 procent. Uvádí to zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kterou dnes v Paříži zveřejnil její generální tajemník José Ángel Gurría. Ze všech zemí, které OECD sleduje, Česko vychází nejhůře. 

I celková spotřeba alkoholu je v ČR nad průměrem zkoumaných zemí, ale je relativně "stabilní". Nicméně průměr v rámci celé organizace má klesající tendenci. V roce 2012 připadalo na jednoho Čecha 11,6 litru spotřebovaného čistého alkoholu, zatímco odhadovaný průměr zemí OECD činil 9,1 litru. 
    
Problém s alkoholem je ale celosvětový, konstatoval Gurría. "Náklady společnosti a ekonomiky plynoucí z nadměrné konzumace alkoholu jsou na celém světě obrovské, a to zejména v zemích OECD," zdůraznil. Nynější zpráva OECD proto zdůrazňuje potřebu naléhavé akce vlád a poskytuje jasné důkazy, že i nákladné preventivní kroky mířící proti neúměrné spotřebě alkoholu jsou z dlouhodobého hlediska rentabilní. 
    
Pokud jde o spotřebu alkoholu u dospělých v zemích OECD, podle dnes zveřejněné zprávy se odhaduje, že ročně připadá na jednoho člověka v průměru kolem deseti litrů čistého alkoholu, což je ekvivalent více než stovky lahví vína. Celkově tato spotřeba za 20 let mírně klesla. 
    
Mezi země, kde spotřeba naopak vzrostla, zpráva řadí zejména Finsko, Island, Izrael, Norsko, Polsko a Švédsko. Výrazné zvýšení bylo v Rusku, Brazílii, Indii a Číně, i když ve dvou posledně jmenovaných státech jde o vzestup z nízké úrovně spotřeby. 
    
Dokument rovněž upozorňuje, že v mnoha zemích OECD se zvýšila míra občasného těžkého a nebezpečného pití mezi dětmi a mládeží, především u dívek. Od počátku nového století podíl chlapců do 15 let, kteří již byli opilí, vzrostl z 30 na 43 procent, a dívek z 26 na 41 procent. 
    
V Česku by ochranu dětí před alkoholem měl řešit zákon, který připravilo ministerstvo zdravotnictví. Norma, která zahrnuje i kouření a nelegální drogy, čeká na projednání ve vládě, plánovaná účinnost je od roku 2016. 
    
Podle návrhu by v ČR stouply sankce za prodej alkoholu dětem. Pokud by byly v provozovně opilé děti, byla by ihned na dva dny uzavřena. V prodejních automatech by alkohol nesměl být, protože nelze ověřit věk kupujícího. K prodeji na internetu by musel být systém ověření věku. Zákaz prodeje a nalévání by byl také ve zdravotnických zařízeních, školách, na akcích pro děti, ve stáncích, na tržišti a kromě piva i na sportovních akcích. 
    
Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ČTK řekl, že zatím se v ČR prodává alkohol v podstatě kdekoli, což ve vyspělé Evropě není. Platný zákon není dostatečně vynucován, pravicové vlády jinde v Evropě jsou v tom přísnější, uvedl. 
    
Ve zprávě OECD se rovněž uvádí, že analýza dopadu preventivních opatření proti zneužívání alkoholu v ČR, Kanadě a Německu ukazuje, že tato aktivita může snížit míru silného pití a závislosti o pět až deset procent. 
    
Jako vhodné kroky v boji proti alkoholismu OECD doporučuje především péči lékařů, kteří mohou ohrožené lidi upozornit na škodlivou míru pití a přimět je, aby tento problém začali řešit. Důležité jsou i přísnější zákony upravující možnou spotřebu alkoholu před jízdou, čímž lze snížit počet obětí dopravních nehod. V ČR zákon alkohol za volantem zakazuje. 
    
Vhodné je podle OECD také zdražování alkoholických nápojů zvýšenými daněmi nebo zavádění minimálních cen levnějšího alkoholu. Pomoci může i větší regulace reklamy nebo investice do výchovy mládeže zaměřené na varování před škodlivostí pití alkoholu. 
 
zdroj: ČTK