Pomozte SOS dětským vesničkám!

V informačním centru radnice ve Vodičkově ulici byla umístěna kasička, do které můžete vhazovat peníze na podporu SOS dětských vesniček, jejichž cílem je vytvářet dětem bez rodičovské péče náhradní rodinné prostředí.

„Jsem velmi rád, že můžeme touto cestou přispět k tomu, aby opuštěné děti mohly vyrůstat v prostředí, které jim nabídne pocit štěstí, lásku a porozumění,“ prohlásil starosta Oldřich Lomecký, který byl také prvním dárcem, který do kasičky vhodil peníze.

Osm tisíc dětí u nás vyrůstá bez rodičů. SOS dětské vesničky se nyní nacházejí v Brně, Karlových Varech a ve Chvalčově. Pětadvacet pěstounek v nich pečuje o 108 dětí. K dispozici jim je také specializovaný tým pedagogů a psychologů.
Velkým pozitivem vesniček je to, že se dokážou postarat o celé sourozenecké skupiny, které by jinak byly rozděleny do různých dětských domovů.

Kromě zmíněné kasičky ve Vodičkově 18 můžete posílat finanční příspěvky na účet 120 777 711/0300 nebo zasílat dárcovské sms ve tvaru DMS VESNICKY na číslo 87 777.

Více informací naleznete na www.sos-vesnicky.cz .

www.praha1.cz