Přiděleno přes 7 milionů korun na grantové programy

Více než 7 milionů korun věnuje v letošním roce Městská část Praha 1 prostřednictvím grantů na rozvoj kultury, občanské společnosti, spolkové činnosti, na ochranu kulturního dědictví, prevenci kriminality a na aktivity v oblastech školství a volného času. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo MČ Praha 1 na svém úterním zasedání.

„Uvedené aktivity jsou důležité pro kvalitu života obyvatel naší městské části i pro osobnostní rozvoj našich dětí a mládeže, a tak jsem rád, že se nám podařilo shromáždit dostatečné množství finančních prostředků, i když samozřejmě nemůžeme uspokojit všechny projekty,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a dodal, že věří, že úsporný rozpočet, který připravilo nové vedení radnice, umožní věnovat v následujících letech více financí právě také na grantové programy.

„Velmi si vážíme spoluobčanů, kteří se snaží obohacovat život v Praze 1, a pokud to je možné, rádi jejich aktivity v rámci svým možností podporujeme,“ dodal radní pro kulturu Pavol Škrak.

Pro granty v oblasti kultury byla schválena částka 4 miliony korun, pro granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 700 tisíc korun, pro granty na ochranu kulturního dědictví 1,75 milionu korun, pro granty v oblasti prevence kriminality 200 tisíc korun a granty pro oblast školství a volného času 500 tisíc korun.

www.praha1.cz