Proběhlo slavnostní otevření DPS Benediktská

Nový bytový dům s pečovatelskou službou Benediktská byl ve středu – za přítomnosti starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého, zástupkyně starosty Jany Pařízkové, členů Rady MČ Praha 1 Karoliny Polverini, Pavola Škraka a Jiřího Veselého i ředitelky Střediska sociálních služeb Praha 1 Heleny Čelišové – slavnostně otevřen. Završil se tak unikátní projekt v hodnotě zhruba 160 milionů korun.

„Občané Prahy 1 jsou více než jiní postiženi zhoršováním životního prostředí a dalšími vlivy dopadajícími na kvalitu jejich života,“ prohlásil při otevření DPS starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a dodal: „DPS je cestou, jak zkvalitnit život starším spoluobčanům.“ Starosta také ubezpečil, že právě otevřený dům není první ani poslední věcí, kterou Praha 1 pro své seniory udělala.

„Bydlení v DPS je optimální pro osoby, které jsou alespoň částečně soběstačné. Poskytuje jim soukromí, pocit jistoty a případně pomoc druhé osoby,“ řekla ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová, která také vysvětlila, že cílovou skupinou nejsou jen senioři, ale třeba i mladší osoby se zdravotním postižením.

Nový bytový dům s pečovatelskou službou se nachází rohu ulic Dlouhé a Benediktské, má 8 nadzemních a 2 podzemní podlaží a nabízí bydlení pro 39 osob v 29 bytech. Stavba je výjimečná hned v několika ohledech: má unikátní obytnou terasou se zelení, parkovací systém a také byla jako první v Praze 1 postavena na základě certifikátu autorizovaného inspektora.

Uvedená terasa byla příčinou sporu první městské části s památkáři. Ten se týkal výšky odvětrávacích komínů, které bylo třeba kvůli terase zvýšit. Památkáři nakonec přistoupili na to, že nejde o samoúčelnou součást stavby, ale o důležitý prvek pro relaxaci zejména pohybově handicapovaných obyvatel domu.

Parkovací stání, předepsaná vyhláškou, projektant vzhledem k minimálnímu prostoru, který měl k dispozici, vyřešil automatickým zakladačovým systémem pro jedenadvacet automobilů.

Archeologické nálezy v místě navíc vedly ke změně založení domu a projektanti a stavbaři museli vedle toho ještě zajistit průjezd domem do vnitrobloku sousedního domu v Dlouhé 48.

V rámci územního řízení měli někteří obyvatelé z okolí výhrady k navrhované výšce domu. Ta byla proto oproti plánům snížena na současnou úroveň. Navíc architekt využil v posledních podlažích pro plášť domu různé materiály, aby co nejvíce tato patra „odlehčil“. Nároží je akcentováno sloupcem balkonů, které novostavbě dodávají unikátní vzhled.

Celkem je v domě 18 bytů pro 1 osobu, 8 bytů pro 2 osoby, 2 byty pro 1 ZTP osobu a 1 byt pro 3 ZTP osoby. DPS Benediktská je pátým domem s pečovatelskou službou v Praze 1 a nabídne kromě jiného středisko osobní hygieny a řadu aktivizačních služeb pro seniory a další klienty.

Náklady na vybudování domu dosáhly výše necelých 160 milionů korun. Vedle rozpočtu první městské části byly hrazeny i z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 5,3 milionu korun, a to z programu Podpora bydlení – podprogram pečovatelské byty.

www.praha1.cz