Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se zlepšily

Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se zlepšily. Imisní limit pro polétavý prach, který je 50 mikrogramů na metr krychlový, byl dnes ráno překročen už jen na třech měřicích stanicích. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. 

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu se ráno pohybovaly v rozmezí od 22 do 59 mikrogramů na metr krychlový. Mezní hranice byla překonána na stanicích v Orlové a Věřňovicích na Karvinsku a také v Ostravě-Radvanicích, kde byla neměřena nejvyšší hodnota. Podle aktuálních hodinových koncentrací meteorologové situaci na většině míst v regionu hodnotili jako velmi dobrou nebo dobrou. Nejvíce prachu bylo mezi 06:00 a 07:00 naměřeno v Ostravě-Radvanicích, a to 48 mikrogramů na metr krychlový. 
    
Moravskoslezský kraj má dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi. Rozptylové podmínky jsou zhoršené hlavně v zimě a na podzim. Kvalitu ovzduší kromě průmyslu ovlivňuje i doprava a topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.
 
zdroj: ČTK