Screeningy by se v ČR měly rozšířit na další nemoci

Ministerstvo zdravotnictví odstartovalo nový národní akční plán na screening a včasný záchyt nemocí, jako je sekundární prevence cukrovky u rizikové populace, novorozenecký laboratorní záchyt závažných vrozených kombinovaných poruch imunity či záchyt rakoviny prostaty u rizikových mužů. Novinářům to dnes řekl ministr Svatopluk Němeček (ČSSD) s tím, že screeningy by se tak rozšířily na další nemoci. 

Nové programy nejprve projdou pilotním ověřováním, v návrhu jich je zatím devět, a pokud se potvrdí jejich účinnost, budou schváleny v plošné podobě. Reálně by se v praxi mohly objevit za dva až tři roky. 
    
Už řadu let hradí zdravotní pojišťovny screening rakoviny prsu u žen od 45 let věku, hrdla děložního u žen od 15 let věku a tlustého střeva a konečníku u mužů a žen od 50 let věku. V akci cíleného zvaní podpořené z evropských peněz rozeslaly zdravotní pojišťovny 3,5 milionu pozvánek těm svým pojištěncům, kteří na screening nechodí. 
    
Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky docent Ladislav Dušek upřesnil, že díky adresnému zvaní stoupla téměř o 15 procent účast na screeningu rakoviny tlustého střeva, o 13 procent na screeningu rakoviny prsu a o devět procent hrdla děložního. Zásadně stoupl podíl nádorů odhalených už v časném stadiu, což má dopad i na pokles úmrtnosti. 
    
Předsedkyně Asociace nemocnic Jaroslava Kunová ale ČTK řekla, že postup zdravotních pojišťoven je kontraproduktivní. "Na jedné straně od nich dostávají lidé pozvánky na screeningové vyšetření, na druhé straně nemocnicím počty těchto vyšetření limitují," uvedla s tím, že na problém upozornily nemocnice ministerstvo. 
    
Pro ověření a zavedení nových screeningových programů bude ustavena v průběhu září Národní řídící rada a kompetenční centrum, bude v ní zhruba 40 odborníků různých medicínských odborností. Nové programy tak mají mít garanci nejvyšší kvality. 
    
Zásadní podle Duška je sběr dat, v pilotní fázi se vyhodnotí schopnost programu nemoc efektivně zachytit a jeho bezpečnost pro vyšetřované lidi. Hodnotit se bude i ekonomický přínos investice, která se vrátí až za čas. 
    
Pilotní programy by mohly začít od příštího roku, budou testovány na skupinách lidí například z jednoho regionu. Výsledky budou "přepočteny" pro celý systém. Na organizaci programu chce ministerstvo získat evropské peníze, jednotlivá vyšetření by měly hradit zdravotní pojišťovny. 
    
Předseda Diabetické asociace ČR profesor Milan Kvapil doplnil, že aktivní vyhledávání pacientů s cukrovkou druhého typu je už teď důležitou součástí národního diabetologického programu. Uvítal chystané vytvoření racionálního systému pro získávání informací o kvalitě péče pro diabetiky, se kterým rovněž nový národní plán počítá. 
 
zdroj: ČTK