Soud: Donutit ženu vrátit se do porodnice bylo porušením práv

V případě české stěžovatelky Evy Hanzelkové a jejího syna došlo k porušení jejich práv, když byli po porodu donuceni vrátit se do porodnice, ze které odešli. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Dospěl k závěru, že byl porušen článek 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv týkající se soukromého a rodinného života a rovněž článek 13, který hovoří o právu na účinný právní prostředek nápravy. ČR musí stěžovatelům zaplatit 3000 eur (přes 80.000 Kč) za soudní náklady a výdaje.

Případ se týkal událostí z roku 2007. Hanzelková tehdy na konci října porodila v nemocnici syna a vzhledem k tomu, že nedošlo k žádným komplikacím, rozhodla se ze zdravotnického zařízení i s dítětem odejít. Lékaři s tím ale nesouhlasili a informovali policii. Za několik hodin do jejich bydliště dorazily sociální pracovnice doprovázené policisty a vozem záchranné služby a rodiče byli vyzváni, aby dítě do porodnice okamžitě vrátili.
 
Sociální pracovnice měly tehdy v rukou usnesení soudu o předběžném opatření, které říkalo, že dítě je nutné ihned odvézt zpět do porodnice. Matka a dítě, které neměly žádné zdravotní problémy, tak byly odvezeny do zdravotnického zařízení, kde zůstaly další dva dny.
 
Hanzelková s postupem úřadů nesouhlasila, obrátila se proto na český soud a požadovala od státu omluvu a odškodnění. Soud jim ale nic z toho nepřiznal. Následně se proto se svou stížností obrátila na štrasburský soud, který jí vyhověl a shledal, že došlo k porušení práva na soukromý a rodinný život.
 
České ministerstvo spravedlnosti dnes ve svém prohlášení uvedlo, že rozsudek pečlivě zanalyzuje z hlediska jeho dopadů na Českou republiku. "Nicméně již nyní je třeba poznamenat, že ministerstvo zdravotnictví v nedávné době vydalo nový metodický návod o postupu poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního prostředí," dodalo ministerstvo. Tento dokument umožňuje - v případě splnění určitých podmínek - aby se ženy rozhodly, zda chtějí zůstat v nemocnici po dobu 72 hodin, či zda chtějí zařízení opustit již 24 hodin po porodu.
 
zdroj: ČTK