Středočeský kraj dostane od státu stovky milionů korun na opravy silnic

Více než 531 milionů korun dostane Středočeský kraj v letošním roce od Státního fondu dopravní infrastruktury. Prostředky jsou určeny výhradně do údržby silnic II. a III. třídy včetně mostů, opěrných zdí a dalšího zařízení.  

„Můžeme tak navázat na provedené opravy v loňském roce, kdy Středočeský kraj dostal dotaci 778 800 tisíc korun. Tyto prostředky se rozdělují podle délky obhospodařované silniční sítě, takže je jasné, že nejvíce peněz jde i v letošním roce právě do středních Čech,“ uvedl Ing. Jiří Mayer, technický náměstek ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Silničáři se již nyní připravují na opravy desítek silnic a mostů. Vzhledem k loňskému úspěchu, kdy se velmi dobře zhostili realizace oprav za zmíněných téměř 779 milionů korun, právem očekávají, že jim Středočeský kraj svěří obdobný úkol i v letošním roce.

Co tedy motoristy letos na krajských silnicích v létě čeká? Opravy budou znamenat větší počet objížděk, omezení, neprůjezdné nebo pouze částečně průjezdné oblasti či mosty. Oproti tomu však lze postupně očekávat nově opravené úseky silnic, bezpečnostní prvky, rekonstruované mosty a opěrné zdi.

„Náš roční rozpočet posílený o finanční prostředky od státu samozřejmě nestačí na kompletní opravu všech téměř devíti tisíc kilometrů silnic II. a III. třídy ve středních Čechách. Obdobné částky je třeba investovat pravidelně. Loňský a letošní rok však znamenal určitý obrat pozornosti státu k problematice krajských silnic. Buďme proto optimisté a doufejme, že tato pozornost bude trvalá,“ řekl Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby Středočeského kraje.