TRH JAZYKOVÝCH ŠKOL SE DÁLE ROZVÍJÍ

Jakkoli se v uplynulých pěti letech potýkal trh jazykových služeb s potížemi a poklesem poptávky, zdá se, že na přelomu desetiletí dochází k obratu. V roce 2011 se celkový objem trhu jazykové výuky pohyboval mezi 1,7 a 1,9 miliony vyučovacích hodin, přičemž se na něm podílelo více než 200 jazykových škol a agentur. Zatímco na konci předcházejícího desetiletí docházelo k zániku a fúzím jazykovek, v současnosti se jim daří přeci jen o něco lépe. 

Pro jazykovou agenturu Channel Crossings je výuka jazyků v tuzemsku nejvýznamnější oblastí, ale své významné aktivity má i na poli překladů a tlumočení a jazykového studia v zahraničí. Obrat celé společnosti se v roce 2011 zvýšil o 13 % na úroveň 61 milionů korun. „Nejvíce si cením toho, že se nám poprvé od roku 2007 podařilo růst ve všech třech produktových oblastech,“ komentuje hospodaření Vítězslav Bican, výkonný ředitel. „Je to především výsledkem naší snahy poskytnout zákazníkům opravdu komplexní jazykové služby tak, abychom vyšli vstříc jejich konkrétní potřebě,“ dodává.

Na celkovém růstu, se nejvyšší mírou podílela oblast jazykových pobytů v zahraničí (celkem 37 procenty), kde došlo ke zvýšení obratu o 2,5 milionu, tedy téměř třetinu. Není to ovšem pouze obrat, který určuje úspěšnost společnosti. „Naštěstí jsme byli schopni i přes rozsáhlé investice udržet rozumnou míru růstu nákladů, takže provozní zisk se zvýšil o 32 % na hranici 3 milionů korun,“ dodává Lenka Doležalová Pavilková, majitelka společnosti. 
 
Jazyková agentura Channel Crossings byla založena v roce 1993. Posláním agentury je poskytování široké nabídky efektivních jazykových služeb tak, aby byly uspokojeny individuální požadavky domácích i zahraničních klientů z řad soukromých firem, státních organizací i široké veřejnosti. Společnost Channel Crossings má zavedený integrovaný systém řízení kvality dle požadavků norem ISO 9001:2008 a ČSN EN 15038.
 
Více informací o Channel Crossings naleznete na www.chc.cz.