3. díl Zavedený informační systém a co dál?

Po úspěšné implementaci, ukončeném testování a zahájení rutinního provozu život informačního systému nekončí. V mnoha případech se teprve v průběhu rutinního provozu objevují další požadavky na doplnění a vylepšení funkčnosti informačního systému, které vznikají na základě praktického používání informačního systému a jsou tedy mnohdy smysluplnější a konkrétnější než požadavky uživatelů na začátku projektu.

Komplexní ERP systémy zajišťující náročné služby v nepřetržitém provozu nemohou být tedy ponechány vlastnímu osudu bez podpory. Proto je potřeba už při pořizování IS zvažovat náklady na údržbu nově pořizovaného IS. Je důležité si včas zjistit rozsah služeb technické podpory dodavatele a podmínky pro řešení požadavků a problémů. Řešením je zajištění služeb provozu a technické podpory dodavatele se stanovením kategorií problémů a určením kritických dob, do kdy musí být dané kategorie problémů v daných částech vyřešeny. Tyto doby je nutné zajistit smluvně s dodavatelem ICT a to včetně sankce.

Technická podpora informačního systému představuje servisní služby dle předem stanovených smluvních podmínek, zahrnuje zpravidla telefonický hot-line, emailovou komunikaci, vzdálený přístup, portál pro zadávání požadavků, konzultace atd. Dodávky upgrade a update systémů mohou a nemusí být součástí placené technické podpory. Zákazníci mají přístup k informacím o nových službách a verzích produktu, mohou nechat převzít správu IT implementačním partnerem.
 
Je možné využívat dalších konzultačních služeb a školení, konzultovat plánované změny ve firmě a rozvoj činností ve vazbě na podporu informačním systémem. Zároveň je možné účastnit se vybraných školení pro nové pracovníky či si prohlubovat znalosti systému a účastnit se školení pro pokročilé uživatele.
 
Určitě velmi zajímavým aspektem je neustálé sledování nových trendů a jejich zohledňování v pravidelných upgradech informačního systému. Rozvoj systému na nejmodernějších technologiích garantuje dlouhodobou životnost ERP řešení.
 
Cena technické podpory je většinou dána procentuální hodnotou z ceny licencí.  
 
Společnost KTK SOFTWARE s.r.o. nabízí svým uživatelům v rámci placené technické podpory poskytnutí hot-line pomocí telefonu, emailu či vzdáleného přístupu. Zároveň uživatelé automaticky získávají další verze systému, které odráží legislativní změny, technologický vývoj a dále přirozený vývoj informačního systému. Uživatelům jsou poskytovány návody k jejím běžným činnostem, jsou nabízena odborná školení, poskytovány konzultace např. ohledně dalšího rozšiřování funkčnosti systému. Vybraní zákazníci mají v předplacené technické podpoře zajištěnu i správu serveru a dalších IT. Společnost nabízí možnost přizpůsobit si náplň technické podpory individuálně potřebám zadavatele.