Pokročilé plánování výroby se zohledněním kapacity výrobních zdrojů

Většina výrobních firem má implementovaný ERP systém, pomocí kterého se snaží ať už snadněji nebo obtížněji řídit a plánovat výrobu. V řadě firem se používá pro plánování výroby tabulkový procesor, což je v dnešní dynamické době zcela nedostačující řešení. Tento způsob zpracování poskytuje pouze základní informace o vytížení pracovišť zakázkami.  Jedná se tedy o plánování výroby do neomezených kapacit. Vhodnější je proto informační systém umožňující využívat pokročilé plánování a řízení výroby (APS – Advanced Planning and Scheduling), který plánuje do omezených kapacit. 

K čemu APS slouží?
 
Pokročilý systém plánování výroby v IS KTKw slouží k zaplánování zakázky do výroby včetně zohlednění kapacity jednotlivých výrobních zdrojů, dále umožňuje stanovení optimálního termínu dokončení zakázky zahrnující reálné výrobní kapacity a rozpracovanost dalších zakázek. V IS KTKw je možné pro optimalizaci plánu využít simulaci výroby a termínů. Simulované varianty plánu je možno provést v různých fázích zpracování obchodní zakázky, například v okamžiku zpracovávání nabídky, přijetí objednávky anebo otevření výrobní zakázky. Systém plánování a řízení výroby je vhodný pro různé typy výrob. 
 
Z čeho plán vzniká?
 
Plánovat je možné po definování kapacity výrobních zdrojů (seznam pracovišť, strojů, směnnost). Plán vzniká z množiny výrobních zakázek, které jsou vytvářeny z požadavků zákazníků (došlé objednávky), případně z interních potřeb firmy (limitní stavy zásob, polotovary). Výkon je popsán konkrétními operacemi, jež jsou do výrobních zakázek generovány přes kusovníky z technologických postupů, případně jsou pořizovány ručním zápisem. Výrobní zakázky jsou realizovány na strojích, u kterých je třeba zohlednit časové možnosti – kapacitu. K výrobě je potřeba materiál, jehož dostupnost a objednávání je nutné sledovat a řídit. Ke snadné a rychlé orientaci v plánu slouží aktivní Ganntův diagram. Aby se mohlo plánovat a plány upravovat, musí docházet ke korekci plánu na základě skutečnosti. Ta je prezentována odvody z výroby.
 
Jaké jsou možnosti odvádění z výroby?
 
Úprava plánu probíhá na základě informací získaných ve výrobě pomocí tzv. odvádění z výroby. Odvod je možné řešit různými způsoby (off-line, on-line) a různými technickými prostředky (ručním zápisem, snímáním čárových kódů operací, odečítáním impulsů ze stroje).
 
IS KTKw nabízí různé možnosti pro odvádění operací. Uživatelé mohou pro odvod využívat statické čtečky čárového kódu připojené k PC umístěném ve výrobě, případně přenosné terminály. Pro identifikaci pracovníka lze využít čárový kód, čipové karty, DALLAS chipy, RFID technologie. Tuto identifikaci lze využívat i v  rámci docházkového systému. Odvádění výroby však může probíhat i sofistikovanějšími způsoby. Namísto klasického PC může být ve výrobě umístěn průmyslový terminál nebo jednoduché zařízení pro sběr dat (univerzální datový terminál pro sběr dat ve výrobě). S výhodou lze použít i zařízení All-in-one s dotykovou obrazovkou a možností zobrazení zásobníku práce a dalších informací (např. výkresová dokumentace).
 
Kladně hodnocené funkčnosti výroby v informačním systému KTKw
 
Informační systémy běžně pokrývají činnosti od oblasti nákupu přes výrobu až po následný prodej. Zabývají se výrobním plánem a simulací výroby v různých podobách. Důležité jsou však i doplňující funkčnosti, které zohledňují běžnou praxi ve výrobních společnostech a usnadňují tak uživatelům práci. IS KTKw zohledňuje v plánu možnost využívat tzv. milníkové operace. Tyto jsou nastavovány u výrobku v technologickém postupu a slouží k tomu, aby se stejná operace z různých výrobků (dílů, polotovarů) řešila v jeden okamžik na jednom pracovišti (např. slícování několika dílů). Následně pokračuje výroba jednotlivých součástí odděleně. V IS KTKw je vyřešena tato problematika nejen v rámci jednoho výrobku, ale i v rámci výrobních zakázek. Je možné nastavit, aby se např. několik výrobků sešlo v plánovaný okamžik na jednom pracovišti/místě a společně byly zaslány například do kooperace. Následně se již každá zakázka vyrábí dle vlastního plánu.
 
IS KTKw poskytuje již ve fázi výroby přehledy o výrobě, které obsahují porovnání plánu a skutečnosti, slouží k rychlé orientaci a jako podklad pro objektivizaci norem. 
 
V systému je dále možné využívat souběh operací, sledování čtyř operačních časů (přípravný, operační, mezioperační a strojní), tvorbu vlastních kalkulačních vzorců pro výpočet prodejních a pořizovacích cen, sledování nedokončené výroby atd. Systém dále umožňuje termínované objednávání materiálu, dílenské plánování a nabízí řadu zajímavých funkčností.
  
Ideální výsledek efektivního plánování?
 
K čemu by mělo takové plánování sloužit? Abychom vždy věděli, co, pro koho vyrábíme. Zda na to, co vyrábíme, máme dostupný materiál, lidské zdroje a volné výrobní kapacity. A neméně důležité je, zda to, co vyrobíme, stihneme zákazníkovi dodat i v požadovaném termínu. K tomuto cíli by měl dopomoci pokročilý systém plánování a řízení výroby, který by měl být v ideálním případě propojen na komplexní informační systém.
 
APS představuje pomocný nástroj pro rychlou práci a orientaci v rychle se měnících okolních požadavcích a podmínkách výrobních společností. Lze si jej představit jako navigační systém, který uživateli říká: “co bude když“ a umožňuje operativní zásah v podobě simulace různých variant plánů.