Právě se nacházíte:

Baker Tilly Czech Republic

Společnost Baker Tilly Czech Republic je jednou z předních auditorských, účetních a poradenských společností v České republice. Spojením mezinárodních zkušeností se znalostí místních zákonů zajišťuje tuzemským i zahraničním klientům, aby snadno porozuměli účetním, legislativním a daňovým předpisům dané země.

Společnost Baker Tilly Czech Republic je nezávislým členem Baker Tilly International. Baker Tilly International patří svým obratem mezi 8 předních světových účetních, auditorských a poradenských sítí a je zastoupena 145 firmami ve 110 zemích světa s počtem zaměstnanců přesahujícím 26 000.

Baker Tilly Czech Republic poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a vedení účetnictví a zpracování mezd. Patří mezi společnosti, kde hlavními hodnotami jsou poskytování kvalitních integrovaných služeb, otevřená komunikace a jednání podle etických norem.

Baker Tilly Czech Republic svým klientům poskytuje služby ve střední Evropě prostřednictvím svých kanceláří v České republice (Praha a Brno) nebo spřízněných kanceláří v Polsku (Varšava, Wroclav a Krakov) a na Slovensku (Bratislava).

Audit

Baker Tilly Czech Republic Audit poskytuje svým klientům komplexní auditorské a související služby v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, IFRS a ostatními všeobecně uznávanými účetními postupy. Auditorské služby jsou prováděny v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy, včetně aplikačních doložek vydaných Komorou auditorů České republiky. Při spolupráci s klienty respektujeme specifika jejich oboru podnikaní.

Daňové poradenství

Daňový tým Baker Tilly Czech Republic pokrývá celou škálu daňových otázek a při poskytování poradenství nabízí klientům praktický a proaktivní přístup zaměřený na obchodní podmínky a hnací sílu klienta. Daňový tým se dokáže vypořádat s mezinárodní a multi-jurisdikční problematikou a rozvíjet daňové strategie pro nadnárodní společnosti stejně jako pro fyzické osoby či malé a střední podniky.

Účetnictví

Účetní oddělení Baker Tilly Czech Republic poskytuje komplexní služby spojené s vedením statutárního a manažerského účetnictví a finančního reportingu. Poskytované služby jsou určené k tomu, aby se klient mohl zaměřit raději na strategický management a na finanční cíle, než na administrativní účetní úkony.

Mzdy a personalistika

Součástí širokého portfolia služeb, které společnost nabízí, jsou také mzdy a personalistika a s tím související poradenství. Služby jsou realizovány prostřednictvím sesterské společnosti Contract Administration (www.ca-staff.eu).

Kontakty a podrobnější informace o službách najdete na www.bakertillyczech.cz.