Právě se nacházíte:

Cesta ke zdraví mužů

Od 1. 4. 2010 máte jedinečnou příležitost udělat pro sebe a svůj organismus něco navíc - uchovat si zdraví, vyhnout se mnoha nemocem či zdravotním komplikacím, zvýšit kvalitu života a prodloužit jeho délku.

Od 1. 4. 2010 máte jedinečnou příležitost udělat pro sebe a svůj organismus něco navíc - uchovat si zdraví, vyhnout se mnoha nemocem či zdravotním komplikacím, zvýšit kvalitu života a prodloužit jeho délku.

Máte možnost zapojit se do našeho unikátního pilotního projektu preventivní péče pro muže „Cesta ke zdraví mužů“, který je realizován naším pracovištěm GHC Genetics s.r.o. ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR.

Cílem tohoto projektu je analyzovat genetické vlohy k mnoha závažným onemocněním a na základě zjištěných výsledků doporučit nezbytné pravidelné sledování, prevenci nebo léčbu. Výsledky genetického testování mají největší přínos individuálně pro každého zúčastněného muže, ale jejich anonymní statistické zpracování bude současně rozsáhlou vědeckou studií o genetických dispozicích u mužů české populace. Výsledky této studie budou prezentovány na odborných konferencích a v domácích i zahraničních odborných periodicích. Zjištěné informace budou také využívány v klinických pracovištích v ČR i v Evropě.

Genetická analýza bude zaměřena zejména na dispozice k tzv. civilizačním onemocněním dnešní doby, která jsou pro muže typická:

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ:
infarkt myokardu
cévní mozková příhoda
trombóza
ateroskleróza
hypertenze (vysoký krevní tlak)

NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ:
rakovina prostaty

METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ:
diabetes mellitus 2. typu
obezita  
osteoporóza (řídnutí a lámavost kostí)

Současně budou zhodnoceny detoxifikační a reparační schopnosti organismu ve vztahu ke škodlivinám zevního prostředí, především alkoholu a kouření.

Po provedení genetické analýzy obdržíte rozsáhlou zprávu o osobní prediktivní analýze (více jak 50 stran), kde budou zhodnocena Vaše genetická rizika i rizika vyplývající z rodinné anamnézy či životního stylu.
Na základě těchto zjištění vyhodnotí klinický genetik optimální preventivní řešení pro Váš organismus a doporučí Vám opatření vedoucí k udržení zdraví     a eliminaci případných závažných zdravotních rizik.
Součástí analýzy je i podrobná osobní konzultace nad Vašimi výsledky s klinickým genetikem.

Tento unikátní projekt je financován ze zdrojů GHC Genetics určených na vědecké účely a ze zdrojů VZP ČR.

CENA VYŠETŘENÍ JE 6.920,- Kč.
PŘÍSPĚVEK OD VZP 2.500,-Kč
PŘÍSPĚVEK OD GHC 2.500,-Kč
SPOLUÚČAST POJIŠTĚNCE VZP 1.920,- Kč
(Příspěvek pojištěncům od VZP a GHC Genetics není hrazen k rukám pojištěnce, ale v rámci vyúčtování vědeckého projektu. Pojištěnec tedy nemusí sám poskytnutí příspěvku VZP a GHC Genetics administrativně vyřizovat. Tuto povinnost zajišťuje za pojištěnce realizátor projektu.)

Zájemci se mohou registrovat již od 1. 4. 2010 buď online na www.ghcgenetics.cz a nebo přímo v sídle GHC Genetics, s.r.o., Krakovská 8, Praha 1.