Copy General nabízí nejen tiskové služby

Copy General je vedoucím poskytovatelem reprografických, tiskových a kopírovacích služeb ve střední a východní Evropě. Nabízené služby jsou zaměřeny na širokou zákaznickou klientelu z korporátní oblasti i na individuální uživatele. Naším cílem je nabízet široké portfolio služeb firemní klientele, drobným podnikatelům i soukromým zákazníkům, a to v našich retailových centrech, produkčních střediscích, či přímo v prostorách zákazníků.

Copy General je vedoucím poskytovatelem reprografických, tiskových a kopírovacích služeb ve střední a východní Evropě. Nabízené služby jsou zaměřeny na širokou zákaznickou klientelu z korporátní oblasti i na individuální uživatele. Naším cílem je nabízet široké portfolio služeb firemní klientele, drobným podnikatelům i soukromým zákazníkům, a to v našich retailových centrech, produkčních střediscích, či přímo v prostorách zákazníků.

Naše produktové portfolio je velmi široké a lze jej podle zaměření rozdělit do několika základních skupin – služby pro stavebnictví, služby pro kancelář, produkční a polygrafické tisky a služby pro veřejnost v centrech Copy General. Mnohé z nabízených produktů jsou realizovány nejen v našich produkčních centrech, ale i přímo v kancelářích zákazníků formou komplexního outsourcingu. Naším cílem je poskytovat zákazníkům služby s vysokou přidanou hodnotou, které jim umožní soustředit se na jejich vlastní podnikání a nezabývat se podpůrnými činnostmi. Za tímto účelem vyvíjíme a implementujeme speciální produkty, například v oblasti stavebních plánů, školících materiálů nebo produkce manuálů a návodů.

Společně se sesterskou společností Copy General Onsite Services provozujeme v České republice osm retailových center, dvě produkční střediska a téměř dvacet středisek v prostorách zákazníků. Všechna tato střediska jsou digitálně propojena a vytváří rozsáhlou produkční síť, která je svým rozsahem nejširší na českém trhu. Našich téměř 250 zaměstnanců je proškoleno k práci na technologiích předních světových výrobců a podle dlouhodobě vyvíjených a detailně popsaných výrobních procesů. Tyto procesy neustále zdokonalujeme a upravujeme nejen podle zkušeností z České Republiky, ale i z dalších států, kde je Copy General aktivní. Snažíme se tak maximálně využívat zkušeností nasbíraných doma i v zahraničí, s cílem neustále zkvalitňovat služby pro našich 2000 korporátních zákazníků i desetitisíce drobných klientů.

www.copygeneral.cz