GlobalTranslations- komplexní jazykový servis

Společnost GlobalTranslations, s.r.o. působí již osmým rokem na českém trhu. Klientům z řad privátního i firemního sektoru nabízíme kompletní servis v oblasti překlady a tlumočení ve všech světových jazycích.

Společnost GlobalTranslations, s.r.o. působí již osmým rokem na českém trhu. Klientům z řad privátního i firemního sektoru nabízíme kompletní servis v oblasti překlady a tlumočení ve všech světových jazycích. Zajišťujeme překlady obecné, odborné i se soudním ověřením (úřední překlad opatřený kulatým razítkem soudního tlumočníka) v termínech vyhotovení expres (do 24 hod.) nebo standard (do 3 dnů). Naše služby tlumočení zahrnují tlumočení konsekutivní (doprovodné) i tlumočení simultánní (kabinové) vč. zajištění techniky pro tlumočení.

Naše činnost úzce souvisí s cestovním ruchem a vzděláváním. Škála našich služeb pokrývá též průvodcovské služby a individuální výukové kurzy.

Jsme schopni přeložit a dodat překlady v expresních termínech, v jakýchkoliv požadovaných formátech, graficky zpracované, případně s kulatým razítkem soudního tlumočníka. Samozřejmostí našich překladů je i zajišťování korektur textů rodilými mluvčími, předtiskových korektur a rovněž kontroly gramatické a stylistické správnosti přeloženého textu a to především u dokumentů pro tisk. Všechny naše překlady jsou několikrát kontrolovány pro dosažení maximálního výsledku.

Kontakty:
+ 420 224 239 515
+ 420 725 712 655
globtran@globtran.cz
http://www.globtran.cz