Pomůžeme s vymáháním pohledávek

Naše společnost PROFI-CZ, spol. s.r.o. podniká v oblasti vymáhání, obchodu a nakládání s pohledávkami – na českém trhu od roku 2002, nicméně naši vedoucí pracovníci působí v tomto oboru již od roku 1992. Úzce spolupracujeme se společností Dražební a vymáhací kancelář s.r.o., tato společnost je dceřinou společností.

Naše společnost PROFI-CZ, spol. s.r.o. podniká v oblasti vymáhání, obchodu a nakládání s pohledávkami – na českém trhu od roku 2002, nicméně naši vedoucí pracovníci působí v tomto oboru již od roku 1992. Úzce spolupracujeme se společností Dražební a vymáhací kancelář s.r.o., tato společnost je dceřinou společností.

Zabýváme se především mimosoudním vymáháním a odkupem pohledávek převážně na území České a Slovenské republiky, zpravidla za použití osobního inkasa od dlužníka. Při řešení záležitostí postupujeme zásadně odborně, profesionálně a samozřejmě v rámci platných právních předpisů.

Společnost PROFI-CZ, spol. s.r.o. úzce spolupracuje s rozhodčími soudy, získáváme podklady k exekucím, vyřizujeme veškeré úkony související s nařízením exekucí a v neposlední řadě zařizujeme samotné exekuce.

K úspěšnému vymáhání pohledávek patří mimo jiné realizace dohod o vyrovnání s následnou kontrolou splátkového režimu úhrad, kde nedílnou součástí těchto dohod je Rozhodčí doložka s uvedením specifikace smluvní pokuty, pro případ nedodržení úhrad v daném režimu ze strany dlužníka.

V případě, že tedy dojde k porušení této dohody, s rozhodčí doložkou je možnost získání exekučního titulu otázkou jednoho měsíce. Při získání dokumentu s exekučním titulem a následného podání návrhu na nařízení exekuce neplatíte soudní poplatek a náklady spojené s exekucí hradí exekutorovi dlužník (povinný).

Více na http://www.profi-cz.cz