Právě se nacházíte:

Tlumočení online - přes internet

Máte v zaměstnání potíže, které potřebujete řešit ihned? Rádi byste něco dojednali se svým šéfem nebo šéf s vámi, ale nechcete čekat na tlumočníka? Rádi byste zatelefonovali slyšícímu a domluvili se s ním ihned? Nerozumíte nějakému psanému textu nebo potřebujete napsat český text?

Máte v zaměstnání potíže, které potřebujete řešit ihned? Rádi byste něco dojednali se svým šéfem nebo šéf s vámi, ale nechcete čekat na tlumočníka? Rádi byste zatelefonovali slyšícímu a domluvili se s ním ihned? Nerozumíte nějakému psanému textu nebo potřebujete napsat český text?
 
Chci využít službu tlumočení on-line. Jak mám postupovat?
1)      Budete potřebovat počítač s připojením na internet s připojenou webovou kamerou.
2)      Založte si účet na Skype nebo ooVoo. Lze jej založit jednoduše: na www.skype.com nebo www.oovoo.com
3)      Do kontaktů ve vašem Skype či ooVoo účtu přidáte nový kontakt s ID ,,appnonlinetlumoceni“
4)      Stisknete tlačítko „Zahájit video“.
5)      Spojíte se s tlumočníkem on-line, který má právě službu.
6)      Na úvod prosím informujte tlumočníka, čeho se bude tlumočení týkat
7)      On-line tlumočení může začít.
 
Jak služba tlumočení on-line probíhá?
Tlumočení on-line probíhá úplně stejně jako běžné tlumočení. Pouze nejste fyzicky ve stejné místnosti. Neslyšící  komunikuje českým znakovým jazykem a tlumočník tlumočí do mluvené češtiny. A obráceně - slyšící účastník komunikace mluví a tlumočník tlumočí jeho projev do českého znakového jazyka.
Neměli jste možnost vyzkoušet si komunikaci přes internet se svými neslyšícími přáteli, známými nebo rodinou? Pokud jste dosud nepoužívali Skype či ooVoo, můžete si vyzkoušet spojení přes internet pomocí webkamery s tlumočníky on-line APPN. Můžete jim zavolat kdykoliv od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin.
Tlumočníka on-line nemusíte objednávat, spojíte se s ním ihned -  každý pracovní den od 9:00 do 17:00 hodin. Tato služba je poskytována zdarma.

Proč a jak často využívat tlumočení on-line APPN?
Využíváte tlumočníka jen občas? Jste zvyklí domluvit se v zaměstnání sami?  Myslíte si, že volat on-line tlumočníka je zbytečné? Při vzájemné komunikaci nemusíte mít vždy jistotu, že jste si vzájemně správně porozuměli. Nedorozumění bývají nepříjemná a mohou se projevit teprve později. Využívejte on-line tlumočníky APPN kdykoliv budete potřebovat. Díky službě tlumočení on-line si můžete vzájemně sdělit vše, co potřebujete.

Online tlumočnická služba APPN

Online tlumočnickou službu APPN v současné době využívá více než 170 neslyšících z celé České republiky, měsíčně vyřídí přes 700 tlumočnických situacích.

V současné době je online tlumočnická služba dostupná každý všední den od 9 do 17 hod, na podzim se připravuje na přání klientů rozšíření, snažíme se zajistit finance pro rozšíření služby. Více informací napíšeme v příštím čísle Gongu. Služba je poskytována slyšícím klientům, kteří komunikují českým jazykem (či slovenským jazykem), neslyšícím klientům, kteří komunikují českým znakovým jazykem. Pokud neslyšící preferuje psanou metodu, samozřejmě jeho rozhodnutí respektujeme. Neslyšící si vždy vybírá sám, jakou metodu komunikace preferuje.

Online tlumočnická služba je přístupná pro neslyšící a pro slyšící, kteří se potřebují domluvit. Neslyšící se s námi může spojit odkudkoliv, jediná podmínka je, aby slyšící komunikoval českým jazykem (či slovenským jazykem) a neslyšící českým znakovým jazykem, příp. českým nebo slovenským jazykem v psané podobě.

Stručný přehled tlumočnických služeb, které APPN nabízí:
1. Služby pro neslyšící:
Jsem neslyšící, ale v práci chci dobře rozumět
Jsem neslyšící, ale potřebuji telefonovat
Jsem neslyšící, ale potřebuji dobře rozumět českému textu
Záznamník - jsem neslyšící a chci poslat zprávu slyšícímu

2. Služby pro slyšící:

Jsem slyšící, ale s neslyšícími komunikuji bez problémů
Záznamník – jsem slyšící a chci poslat zprávu neslyšícímu
Jsem neslyšící, ale v práci chci dobře rozumět
(tlumočení rozhovoru v osobním kontaktu)
Tato služba znamená, že neslyšící klient se potřebuje domluvit se slyšícím, např. zaměstnavatelem nebo s kolegou o práci.

Příklady:
-     šéf vám chce říci svůj názor, zadat nový úkol nebo se na něčem domluvit,
-     vy chcete říci šéfovi svůj názor nebo vyřešit problém,
-     kolegové si s vámi chtějí popovídat.

Například, když zaměstnavatel uspořádá pracovní schůzku, meeting a chce, aby celé schůzce rozuměl i neslyšící zaměstnanec. Pracovní schůzka poté vypadá tak, že neslyšící má před sebou počítač s webovou kamerou a zaměstnavatel sedí nebo stojí blízko počítače, aby ho bylo dobře slyšet. Online tlumočník poslouchá zvuk a simultánně tlumočí do znakového jazyka. V případě, že se chce neslyšící na něco zeptat, online tlumočník začne hlasitěji mluvit (naše webová kamera přijímá i vysílá zvuk) a zaměstnavatel i ostatní kolegové slyší hlas tlumočníka. Takto probíhá celá pracovní schůzka.

Další příklad této služby – když naopak neslyšící klient chce něco sdělit svému zaměstnavateli nebo kolegovi. Situace vypadá úplně stejně – slyšící a neslyšící se sednou před počítač a tlumočník převádí z jednoho jazyka do druhého.

Služba se dá taky využít nejen o práci. Pokud si chcete popovídat se slyšícím kamarádem, vést obchodní jednání, je možné využít tuto službu.
Jsem neslyšící, ale potřebuji telefonovat
(tlumočení rozhovoru po telefonu)

Tato služba umožňuje, aby neslyšící mohl telefonovat. Tato služba je nejvíce využívaná. Neslyšící se s námi spojí v případě, když potřebuje zatelefonovat na inzerát, na úřad, do banky, právníkovi, svému zaměstnavateli, účetní, do pojišťovny, do restaurace, do kadeřnictví nebo například svým příbuzným. Neslyšící mohou zavolat kamkoliv. Tlumočník má právo tlumočení odmítnout (např. pokud se jedná telefonát na erotickou linku...).

Jsem neslyšící, ale  potřebuji dobře rozumět českému textu
(překlad textu)
Tato služba nabízí neslyšícím hned dva možné překlady:
Překlad z českého jazyka do českého znakového jazyka
Překlad z českého znakového jazyka do českého jazyka

Neslyšícímu přijde e-mail nebo dopis (např. z banky, od lékaře, z pojišťovny, od firmy, atd.) v českém jazyce a přesně nerozumí významu, spojí se s tlumočníkem a text mu pošle e-mailem nebo faxem. Tlumočník si text přečte a přeloží ho do českého znakového jazyka.
Také je možné tuto službu využít pokud neslyšící nerozumí jakémukoliv textu v českém jazyce, například texty na internetu, úryvky článků, novin, příbalový leták léků, vyplnění dotazníku. Tato služba je již doplňková, na webových stránkách je dostupný ceník této služby.
Také překlad z českého znakového jazyka do českého psaného jazyka je možná. Pokud chce neslyšící napsat text v českém jazyce (např. dopis, e-mail nebo SMS na poštu, na úřad, do banky, kamarádům, atd.) spojí se s tlumočníkem, začne znakovat a tlumočník překládá do českého jazyka.
Záznamník – jsem neslyšící a chci poslat zprávu slyšícímu

Výhoda této služby je to, že online tlumočník nemusí být online, když si neslyšící vzpomene, že potřebuje někam zavolat. Například v noci si vzpomene, že potřebuje sdělit svému zaměstnavateli, že ráno přijde o hodinu později do práce, protože jde k lékaři. Nahraje video ve znakovém jazyce na webovou kameru a pošle ho na e-mail nebo nahraje video na tokbox (schránka pro ukládání videí) a tlumočník po nástupu do práce, přeloží video a zavolá vedoucímu do práce se slovy: “Dobrý den, Michaela Buřičová, jsem online tlumočnice z Agentury pro neslyšící a pan Novák Vám zanechal v osm večer u mě vzkaz: .....”

Je důležité uvést telefonní číslo a jméno osoby, komu si přeje neslyšící vzkaz poslat.
 
Jsem slyšící, ale s neslyšícími komunikuji bez problémů

Tato služba je určená pro slyšící klienty, kteří se potřebují domluvit s neslyšícím. Je mnohem lepší domlouvat se přes tlumočníka než se spoléhat na zdlouhavé psaní nebo odezírání. Tuto službu slyšící využívají, když chtějí neslyšícímu něco sdělit, např. když si s ním chtějí sjednat schůzku nebo když lékař chce neslyšícímu sdělit výsledky vyšetření. Také je možné tuto službu využívat na úřadech. Když na úřad přijde svoji žádost vyřídit neslyšící klient, úřednice se spojí s naším tlumočníkem a společně vše jednoduše vyřeší. Zde je možné tlumočení po telefonu, jako hovor nebo tlumočení v osobním kontaktu (kdy slyšící a neslyšící sedí před počítačem společně) nebo přes Skype či Oovoo jako konference. Spojí se s tlumočníkem slyšící i neslyšící, zahájí konferenci a všichni se vidí navzájem (klienti nemusí být přítomni na stejném místě).
Záznamník

Tato služba funguje velmi podobně jako záznamník ve službách pro neslyšící. Jediný rozdíl je v tom, že nám zavolá slyšící klient a nadiktuje nám zprávu pro neslyšícího. Tlumočník si poznamená zprávu, přeloží ji do znakového jazyka a pošle neslyšícímu.
Slyšící musí dát tlumočníkovi jméno neslyšícího a jeho e-mail, kam máme vzkaz poslat.

Doporučuji Vám vyzkoušet si tuto službu – spojte se s námi přes webkameru, napište email nebo SMS, rádi Vám vše vysvětlíme.

Marie Horáková
Ředitelka APPN, o.s.

Marie.horakova@appn.cz
Tel.: 605253123

Kontakty na Online tlumočnickou službu:
E-mail: tlumocenionline@appn.cz
ID na Skype a ooVoo: appnonlinetlumoceni
SMS: 739 245 191

www.appn.cz