Včasnou prevencí ke zdravějším kostem žen

Od 1. 6. 2010 máte jedinečnou příležitost udělat pro sebe a pro svůj organismus něco navíc. Máte možnost zapojit se do programu preventivní péče pro ženy „Včasnou prevencí ke zdravějším kostem žen“, který je realizován naším pracovištěm GHC GENETICS, s.r.o. ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE.

Od 1. 6. 2010 máte jedinečnou příležitost udělat pro sebe a pro svůj organismus něco navíc.

Máte možnost zapojit se do programu preventivní péče pro ženy „Včasnou prevencí ke zdravějším kostem žen“, který je realizován naším pracovištěm GHC GENETICS, s.r.o. ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE.

Osteoporóza je metabolická kostní choroba, která se projevuje řídnutím kostní tkáně. Projevuje se bolestmi zad, snadnou lomivostí kostí, zmenšením tělesné výšky, zmenšenou pohyblivostí a vytvořením hrbu (kyfóza). Na jejím rozvoji se podílí genetické dispozice a zevní faktory- především životní styl (nevhodná strava, pití kávy), dlouhodobé užívání některých léků a nedostatek pohybu. Tento projekt je zaměřen na vytipování žen se zvýšeným rizikem rozvoje osteoporózy s cílem doporučit cílenou prevenci a eventuální léčbu.

Doporučenou skupinou k podstoupení tohoto vyšetření jsou ženy ve věku 35-55 let a/nebo ženy s  nepříznivou osobní či rodinnou anamnézou (celkový stav klientky, prodělaná onemocnění a operace, životní styl a vnější vlivy, výskyt rizikových podnětů a onemocnění v rodině).

Projekt bude realizován ve dvou stupních:

U všech přihlášených klientek se v prvním stupni vyplní:
vstupní dotazník se zjištěním podrobné anamnézy zaměřené na rizikové faktory asociované s osteoporózou

Na základě vstupního dotazníku budou vybrány rizikové klientky do druhého stupně projektu, který zahrnuje:
vstupní lékařskou konzultaci
biochemické vyšetření krve a moči
molekulárně genetické vyšetření (vyšetření DNA)
denzitometrické vyšetření kostní hustoty
závěrečnou lékařskou konzultaci s předáním zprávy, vysvětlením výsledků a vhodných doporučení
Uvedená vyšetření budou zajištěna odborníky na Klinice GHC Praha a GHC GENETICS, s.r.o.

Na základě výsledků všech provedených vyšetření a jejich korelace se zjištěnými anamnestickými údaji bude u každé klientky doporučena cílená prevence přímo pro ni - vhodná úprava životního stylu, preventivní péče a léčebná opatření. Z tohoto důvodu lze předpokládat oddálení nástupu či zabránění rozvoji osteoporózy u rizikových žen v budoucnosti.

Nejpodstatnějším benefitem projektu je samotný přínos výsledků provedeného vyšetření přímo pro každou klientku. Jsme si jisti, že upozornění na možná rizika vzniku osteoporózy, spolu s detailní a názornou interpretací, pomohou každé ženě vyvarovat se zásadním rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji tohoto onemocnění a současně zvýšit její aktivní zapojení do péče o své zdraví.

Tento finančně nákladný projekt je plně hrazen ze zdrojů GHC GENETICS určených na vědecké účely a ze zdrojů Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE.

Každá z klientek tak získá unikátní příležitost projít komplexním testem zcela zdarma!

V rámci tohoto projektu bude celkem vyšetřeno až 200 žen. Zájemkyně se mohou registrovat již od 1. 6. 2010 buď online na www.ghcgenetics.cz či kontaktováním přímo společnosti GHC GENETICS, s.r.o. emailem: ghc@ghc.cz, telefonicky: 234 280 280.