Vrtbovská zahrada - svatby, firemní prezentace...

Vrtbovská zahrada leží spolu s dalšími třemi barokními zahradami, Vratislavskou, Schönbornskou a Lobkowickou, na svahu Petřína a je považována za jednu z nejvýznamějších a nejkrásnějších barokních zahrad. Vznik velkolepé palácové zahrady je spojen s velkým svatebním obdobím kolem roku 1720.

Vrtbovská zahrada leží spolu s dalšími třemi barokními zahradami, Vratislavskou, Schönbornskou a Lobkowickou, na svahu Petřína a je považována za jednu z nejvýznamějších a nejkrásnějších barokních zahrad.

Vznik velkolepé palácové zahrady je spojen s velkým svatebním obdobím kolem roku 1720.

Autorem návrhu je František Maxmilián Kaňka, který pro Jana Josefa hraběte z Vrby nejprve přestavěl palác a následně zřídil zahradu. Na rozdíl od zahrady, která si udržela barokní stav bez větších změn, prošel Vrtbovský palác i v následujících obdobích výraznými úpravami.

Sochařskou výzdobu zahrady vytvořil Matyáš Bernard Braun. Na zdařilém díle se také podílel Václav Vavřinec Reiner. Velmi dobře se zachovala vnitřní výzdoba sala terreny. Freska na klenbě je dílem Václava Vavřince Reinera a představuje Venuši a Adonise.

V letech 1990 - 1998 se po předchozím statickém zajištění uskutečnila celková rekonstrukce zahrady. Obnovená zahrada byla pro veřejnost slavnostně oevřena 3. června 1998. Zahrada je ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Údržbu a správu zajišťuje firma Casus Direct Mail a.s.

Vrtbovská zahrada nabízí reprezentativní prostory pro různé společenské akce. Nejznámější a nejoblíbenější jsou zahradní slavnosti - garden party, uspořádat lze ale i jiná slavnostní nebo přátelská setkání, tiskové konference,odborné semináře.

Vrtbovská zahrada nabízí svým obdivovatelům řadu dalších možností využití a potěšení. Večerní prohlídky zahrady při slavnostním osvětlení, komorní koncerty pro uzavřenou soukromou společnost. V Galerii, která je součástí Vrtbovské zahrady je možné uspořádat výstavy uměleckých děl, od roku 2000 se zde konají pravidelně výstavy děl současných i zahraničních umělců.

I ti, kteří hledají romantické místo k uzavření sňatku, najdou ve Vrtbovské zahradě tiché, intimní a zároveň krásné a reprezentativní prostory.

Správce Vrtbovské zahrady, společnost Casus Direct Mail, zajistí pořadatelům společenských akcí všestranné služby, a to buď sám v rámci svých technických a odborných možností, nebo ve spolupráci s řadou předních firem specializovaných na catering, programové zajištění, mobiliář či květinovou výzdobu.

Maximální kapacita Vrtbovské zahrady s ohledem na bezpečnost jejích hostů a zachování kvality a ochrany této kulturní památky je 400 osob.

http://www.vrtbovska.cz